Show simple item record

dc.contributor.authorKristensen, Frode
dc.date.accessioned2012-09-17T10:09:51Z
dc.date.available2012-09-17T10:09:51Z
dc.date.issued2012-09-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161181
dc.description.abstractMed utgangspunkt i mitt forskningsarbeid om toleranse og dialog i lærebøkene, vil jeg drøfte om det finnes aspekter ved forståelsen av toleranse som passer til den postmoderne modellen. Det primære forskningsspørsmålet jeg vil besvare, er dermed om det finnes grunnlag for å si at det finnes postmoderne aspekter ved den toleranselæringen som skjer i religionsundervisningen på videregående skole gjennom lærebøkene. Hvordan kan vi eventuelt si at dette skjer? Eller hvordan kan vi si at dette ikke skjer? I lys av dette vil jeg så undersøke ulike argumenter for hvordan og hvorfor dette kan være en god måte å praktisere toleranse på, eller ikke. Vil det si å forhandle om forskjellene som finnes på en konstruktiv måte? Jeg kan dermed sette opp en problemstilling og to del-spørsmål som jeg vil besvare i oppgaven: 1) Finnes det postmoderne aspekter ved toleranselæringen i religionsundervisningen på videregående skole? a. Er toleranseforståelsen i lærebøkene postmoderne eller moderne? b. Er toleranseforståelsen i lærebøkene en god måte å forstå og praktisere toleranse på, eller ikke?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectlærebøkerno_NO
dc.subjectReligionsundervisningno_NO
dc.titleToleranse i religionsundervisning : en drøfting av ulike aspekter ved moderne og postmoderne toleranse i lys av lærebøker i Religion og etikkno_NO
dc.title.alternativeTolerance in religious educationno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber87 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record