Show simple item record

dc.contributor.authorHolien, Anny
dc.date.accessioned2011-10-19T12:03:53Z
dc.date.available2011-10-19T12:03:53Z
dc.date.issued2011-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160980
dc.description.abstractMin overordnede problemstilling er: Hva karakteriserer en gudstjeneste som inngår i trosopplæringen for barn? Jeg vil drøfte denne problemstillingen på bakgrunn av en empirisk studie i tre menigheter i Den norske kirke. Mine informanter tilhører ulike profesjoner, men jeg har valgt å kalle dem gudstjenesteledere, for å tydeliggjøre at det er de som leder og har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av gudstjenesten. Følgende delproblemstillinger vil bli drøftet for å belyse avhandlingens problemstilling: 1) Hvordan tenker gudstjenesteledere om barns læring - teologisk og pedagogisk? 2) I hvilken grad tilrettelegges det for barns deltakelse, og hvilken plass tildeles barn? 3) Hvordan ser gudstjenestelederne på behovet for kunnskap, eller det jeg har kalt å utvikle ”informert praksis”? 4) Hva bør karakterisere en gudstjeneste som inngår i trosopplæringen, for at det skal være læring?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectReligionspedagogikken_US
dc.subjectTrosopplæringen_US
dc.titleGudstjenesten - "et sted å være, et sted å lære" : en studie av hvordan noen gudstjenesteledere lar barn deltaen_US
dc.title.alternativeThe sunday service - "a place for beeing or for learning" : how some service leaders engage children in participationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.subject.nsiBarnen_US
dc.subject.nsiGudstjenesteren_US
dc.source.pagenumber79en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record