Show simple item record

dc.contributor.authorMånsson, Dan Kofoed
dc.contributor.authorVad, Annette Bech
dc.contributor.editor
dc.date.accessioned2023-02-24T09:50:30Z
dc.date.available2023-02-24T09:50:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3053792
dc.description.abstractDenne masteropgave er resultatet af en undersøgelse, hvor 13 præster fortæller om deres sjæl-sorgspraksis og deres både uddannelsesmæssige, professionsmæssige og personlige kvalifika-tioner. Vi undersøger, hvordan danske præster erfarer og kvalificerer deres sjælesorgspraksis, og hvor-dan de taler om deres pastorale identitet. Derudover er vi interesseret i, hvordan præsters per-sonlige kompetencer kvalificeres i forhold til sjælesorg. Præster i folkekirker, valgmenigheder, frimenigheder og frikirker danner grundlag for det em-piriske materiale i dette studie via tre fokusgruppeinterviews. Data er indsamlet ved at benytte empirisk kvalitativ metode med en abduktiv tilgang. De empiriske fund bringes i dialog med valgt teori, som består af sjælesorgsteori og psykologisk teori. I diskussionen drøfter vi ud fra vore fund danske præster udfordringer i det sjælesørgeri-ske arbejde og mulige veje til at kvalificere deres kompetencer i forhold til deres sjælesorgs-praksis. Opsummeret har danske præster en stærk pastoral identitet og et stort ønske om at være tilgængelige for samtaler. De mangler et trygt rum, hvor de i relation og dialog med andre kan træne og udvikle personlige kompetencer. Opgaven placerer sig inden for praktisk teologi.en_US
dc.language.isodanen_US
dc.subjectDanmarken_US
dc.subjectSjelesorgen_US
dc.titleKvalificeret sjælesorg i Danmark? - en undersøgelse blandt præster i folkekirker, valgmenigheder, frimenigheder og frikirker af sjælesorgspraksis, og hvordan de kvalificerer deres personlige kompetenceren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber107en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record