Show simple item record

dc.contributor.authorWallentin, Joachim Vigtel
dc.date.accessioned2022-11-03T07:54:59Z
dc.date.available2022-11-03T07:54:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029704
dc.description.abstractDenne masteroppgavens hovedmål og problemstilling er å se på hvor grensen går mellom islamofobi og legitim religionskritikk. Gjennom en diskursanalyse av innlegg og kommentarer facebooksiden Ex-Muslims of Norway har oppgaven svart på forskningsspørsmålene på hvilken måte konstrueres forestillinger om islam og muslimer på facebooksiden Ex-Muslims of Norway? og i hvilken grad er det riktig å kalle deler av innholdet på facebooksiden islamofobisk? For å besvare disse spørsmålene er gjør oppgaven rede for akademisk litteratur om frafall fra religion og legitim religionskritikk, samt hvordan antimuslimske holdninger har vokst frem i Europa og Norge. I et lengre kapittel om islamofobi som begrep gjør oppgaven rede for tre definisjoner av begrepet og hvorfor oppgaven velger å bruke begrepet. En stegvis-deduktiv-induktiv metode (SDI-metoden) ble brukt for å samle inn, gjøre et utvalg og kode dataen. Utvalget i oppgaven baserer seg på at innleggene og kommentarene er publisert i sammenheng med nyhetssaker om islam eller muslimer, omtalt som kritiske hendelser. Analysen viser hvordan facebooksiden skaper en forestilling om muslimer som «de andre» og islam som noe «fremmed». Større temaer som kommer frem i analysen er islam og muslimer som en sikkerhetstrussel, frykt for at muslimer skal erstatte mennesker i «Vesten» hvor ønsket om deportasjon av muslimer kommer frem, muslimer som psykisk syke og hvordan sarkasme fremmer forestillingen om islam som alt annet enn fredens og kjærlighetens religion. Gjennom en videre drøfting av analysens funn har oppgaven sett på hvordan den sosiale konstruksjonen av islam og muslimer skjer på facebooksiden, hvorfor innholdet på facebooksiden kan karakteriseres som islamofobi og hvilke utfordringer dette medfører. Deretter drøfter oppgaven hvor grensen går mellom islamofobi og legitim religionskritikk. Funnene i oppgaven sett opp mot tidligere akademisk litteratur viser at det er viktig å ha et visst begrep om hvor dette skillet går. I tillegg viser funnene i oppgaven at grensen mellom islam og legitim religionskritikk ikke flyttes selv om den kommer fra frafalne muslimer. Oppgaven drøfter også vektleggelsen akritikken frafalne muslimer kommer med. I tillegg viser funnene i oppgaven hvordan nyheter delt via facebooksiden Ex-Muslims of Norway kan få negative konsekvenser for demokratiet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectislamofobien_US
dc.subjectEx-Muslims of Norwayen_US
dc.titleIslamofobi eller legitim religionskritikk? En diskursanalyse av facebooksiden Ex-Muslims of Norwayen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en_US
dc.source.pagenumber121en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record