Show simple item record

dc.contributor.authorVestøl, Martine Andrea
dc.date.accessioned2022-08-08T09:08:40Z
dc.date.available2022-08-08T09:08:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010572
dc.description.abstractReligionsfaget er et fag som tar for seg mange temaer som kan forstås som kontroversielle. Med utgangspunkt i den affektive vendingen og det relativt nye fokuset knyttet til affekts rolle i medborgerskap og demokrati har denne religionsdidaktiske studien har hatt som formål å undersøke hvordan hensynet til elevers følelser påvirker undervisning av kontroversielle temaer. For å besvare denne problemstillingen har oppgaven tre forskningsspørsmål: 1) Hva er det som gjør et tema kontroversielt? 2) Hvordan er religionsfaget arena for demokratiopplæring? Og 3) Hvilke utfordringer er det knyttet til undervisning av kontroversielle temaer? Empirien som er brukt for å besvare denne problemstillingen er kvalitative forskningsintervju med fem religionslærere ved fire ulike videregående skoler i Norge. Gjennom en abduktiv analytisk tilnærming til det empiriske materialet ble det samlet ulike erfaringer knyttet til undervisning av kontroversielle temaer i religionsfaget. Funnene som kom frem i analysen er diskutert opp mot demokratiteori, affekt- og emosjonsteori og undervisningsstrategier. Ett av avhandlingens hovedfunn er at hensynet til elevenes følelser påvirker hvordan man møter og behandler kontroversielle temaer. Hva som anses som kontroversielle temaer baseres i stor grad på elevers emosjonelle forhold til temaet, og ikke det epistemiske kriteriet til temaet. Studien viser også at lærerne har ulik tilnærming til kontroversielle temaer, og tilnærmingen påvirkes av hensynet til elevenes følelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreligionsfageten_US
dc.subjectkontroversielle temaen_US
dc.subjectemosjoneren_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.titleEmosjoners rolle i møte med kontroversielle temaer i undervisning : hvordan påvirker hensynet til elevenes følelser undervisning av kontroversielle temaer?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en_US
dc.source.pagenumber106en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record