Show simple item record

dc.contributor.authorFrøyshov, Ragnhild
dc.date.accessioned2022-03-09T07:30:43Z
dc.date.available2022-03-09T07:30:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983872
dc.description.abstractI denne oppgaven analyserer jeg hvordan kulturmøter konstrueres i 35 bokrapporter om det flerkulturelle bokrapportene er basert på bøker med flerkulturelt innhold. Rapportene er skrevet av studenter på lærer- og førskolelærerutdanning med pedagogisk grunnkompetanse. Jeg presenterer det vitenskapsteoretiske utgangspunkt for diskursanalyse og Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, sombygger på elementer fra strukturalisme, kritisk teori, sosialsemiotikk, sosialkonstruksjonisme, poststrukturalisme og kritisk realisme. Som metode har jeg benyttet Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Analysen tar for seg studentenes vektlegging av begrep og kontekst, og hvordan meningsinnholdet fremstilles og vektlegges gjennom begrepsbruk, ytringer og mønstre i bokrapportene. Jeg drøfter hvorvidt måten kulturmøter fremlegges på i diskursene kan være med på å opprettholde eller endre kunnskap om hvordan man snakker om og forholder seg til kulturmøter og ulike kulturer i undervisningssammenheng. Konklusjonen ble at de 13 av bokrapportenesom hadde en pro-vestlig eller en øst—vest diskurs, hvor det var et stort utviklingspotensial, da disse ikke kunne fylle viktige punkter i opplæringsloven. Vi har alle et ansvar i hvordan vi bruker språket når vi snakker om det flerkulturelle. Lærere og førskolelærere har for øvrig en særskilt stilling når det kommer til hvordan det flerkulturelle fremstilles i skole og barnehage. Det er derfor viktig å se nærmere på hvordan kulturmøter konstrueres i språket, da språket får konsekvenser for praksis. Gjennom oppgaven ønsker jeg å medvirke til en større bevissthet i hvordan vi gjennom språket fremstiller og forstår forskjellige former for konstruksjon av kulturmøter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkulturmøteren_US
dc.subjectdiskursanalyseen_US
dc.subjectFlerkulturellen_US
dc.titleKonstruksjon av kulturmøter : en kritisk diskursanalyse av kulturmøter i bokrapporter om det flerkulturelleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber143en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record