Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeskestad, Solveig Aabø
dc.date.accessioned2015-07-28T07:25:27Z
dc.date.available2015-07-28T07:25:27Z
dc.date.issued2015-07-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293700
dc.description.abstractFenomenet vi i dag identifiserer som mobbing har eksistert i lange tider. Det var imidlertid først på 1970-tallet at begrepet mobbing ble introdusert og fikk økt fokus. Mobbing er utbredt blant barn og unge, og skoler har slitt med utfordringene i lang tid. De siste tiårene har tiltak mot mobbing i skolen økt. Dette skjedde blant annet gjennom Manifest mot mobbing, hvor regjeringen gav økonomisk støtte til antimobbeprogrammer. Flere av programmene har vist seg å ha god effekt på omfanget av mobbing. De siste tiårene har det skjedd en økning i bruken av ulike digitale medier. Internett blir en stadig mer integrert del av hverdagslivet til unge. Aldri før har noen vokst opp med et så stort mangfold av informasjon og muligheter. Ubevisst eller uetisk bruk av nettbaserte kommunikasjonsformer er årsaker til at mange unge møter hverdagsutfordringer digitalt. Digital mobbing er et relativt nytt fenomen hvor mobbingen skjer gjennom Internett eller telefon. Jeg vil se hvordan en skoleleder håndterer disse nye utfordringene. Ettersom digital mobbing er et relativt nytt begrep, er det gjort mindre forskning på problemet, og flere skoler er usikre på hvordan situasjonene skal håndteres. I denne oppgaven har jeg valgt følgende problemstilling: «hvilke nye utfordringer møter skolen ved digital mobbing?». Jeg har valgt å se på likheter og forskjeller mellom tradisjonell og digital mobbing, og hvordan skolen håndterer problematikken. For å svare på denne problemstillingen har jeg benyttet kvalitativ tekstanalyse av to nettbaserte mobbeprogrammer, Bruk hue og Barnevakten. I tillegg har jeg intervjuet en erfaren skoleleder om hvordan han opplever mobbing på skolen. Det overordnete emne for denne oppgaven er "digital mobbing". Opplæringsloven 9 a stiller høye krav til et godt psykososialt skolemiljø som skal fremme helse og trivsel for alle elever. Mobbing er et velkjent fenomen i den norske skolen. De siste ti årene har nye former for mobbing blitt utviklet via digitale kommunikasjonsformer, for eksempel ved hjelp av smarttelefoner. Krenkende og sårende meldinger, kommentarer og bilder blir sendt, publisert og sirkulert. Hvilke nye utfordringer møter skolen ved digital mobbing? Tradisjonell mobbing og digital mobbing har flere likhetstrekk, men også klare forskjeller. Det er viktig å legge vekt på hvilke forskjeller som finnes for å vite hvilke strategier skolen kan bruke for å håndtere digital mobbing. Materialet jeg undersøker i denne oppgaven er to nettbaserte antimobbeprogrammer og materiale fra et intervju med en skoleleder på en ungdomsskole. På denne måten vil jeg studere hvordan digital mobbing skiller seg fra tradisjonell mobbing, og diskutere hvordan forskjellene ser ut for en skoleleder som står i mobbekonflikter til daglig. Forhåpentligvis vil denne oppgaven gi et nytt bidrag til den pågående debatten om digital mobbing i skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMobbingnb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.titleDigital mobbing. Hvilke nye utfordringer møter skolen ved digital mobbing?nb_NO
dc.title.alternativeCyber bullyingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel