Show simple item record

dc.contributor.authorMunz, Marianne
dc.date.accessioned2021-03-19T14:42:40Z
dc.date.available2021-03-19T14:42:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734559
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er en empirisk undersøkelse av hvordan aktive kirkegjengere uten formell teologisk utdannelse reflekterer rundt Jesu korsfestelse og betydningen av denne hendelsen. Problemstillingen er som følger: Hvordan teologiserer aktive kirkegjengere om Jesu korsfestelse og dens betydning for egen tro og liv? Jeg har spisset problemstillingen med to forskningsspørsmål som knytter den til forsoningslære, og relasjonen mellom tro og levd liv. Jeg har benyttet kvalitativ metode som forskningsmetode, og gjennomført to fokusgruppeintervjuer med totalt fire informanter. Informantene er aktive kirkegjengere uten formell teologisk utdannelse fra to ulike menigheter, da jeg har forholdt meg til forskningsfeltet ordinary theology, som utforsker teologien som læres hos kirkegjengere uten formell teologisk utdannelse. Oppgaven befinner seg i et skjæringspunkt mellom praktisk og systematisk teologi. Forsoningslære hører til i systematisk teologi som faglig disiplin, og ordinary theology som forskningsfelt befinner seg innenfor praktisk teologi. Av teoretisk materiale har jeg benyttet Ted Peters’ seksdelte typologi for forsoningslære, og jeg har analysert materialet fra fokusgruppeintervjuene i lys av disse. Videre er også teori knyttet til ordinary theology som Jeff Astley har utviklet viktig som et teoretisk grunnlag for avhandlingen, sammen med teologiforståelse som fremkommer i Jan-Olav Henriksens Teologi i dag. I analysen er det tre forsoningsteorier som i størst grad blir reflektert hos kirkegjengerne; Jesus som lærer av sann kunnskap, Jesus som vår godtgjører og Jesus som seierherre og frigjører. I drøftingen trekker jeg frem hovedfunn fra analysen, som blant annet knytter seg til et spenn i fortolkningene av Jesu korsfestelse, og at kirkegjengerne i ulik grad relaterer dette til eget levd liv. Her benytter jeg meg også av analysemodellen Four voices of theology som illustrerer hvordan religiøs praksis kan utfordre og forme formell teologi som fagfelt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectJesu korsfestelseen_US
dc.subjectteologien_US
dc.subjectPeters, Teden_US
dc.titleBetydningen av Jesu korsfestelse fra kirkebenken : en empirisk undersøkelse av kirkegjengeres teologisering om Jesu korsfestelse, sett i lys av Ted Peters’ forsoningsteorieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber83en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record