Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVolden, Christian
dc.date.accessioned2021-03-19T14:17:06Z
dc.date.available2021-03-19T14:17:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734552
dc.description.abstractI denne avhandlingen drøftes det hvorvidt mening i livet kan ansees som del av mestring i møte med krise. Det blir tatt utgangspunkt i Tatjana Schnells meningsteori om kilder til mening i livet (Schnell, 2021). Koronapandemien blir brukt som kontekst, og er eksempel på utløsende krise for mestringsprosessen. Det blir lagt vekt på religion og spiritualitet som kilder til mening i mestringsprosessen. Av mestringsteori blir Kenneth I. Pargament sin teori brukt (Pargament, 1997). Det er blitt gitt tilgang til forskerne Lars Johan Danbolt og Gry Stålsett sin kvantitative undersøkelse «Livsmening og Mental Mestring Under Koronakrisen» (2020). Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan kilder til mening i livet ansees som en del av en mestringsprosess i møte med koronapandemien? Det blir brukt både kvalitativ og kvantitativ metode vist gjennom to analyser: En analyse av «Livsmening og Mental Mestring Under Koronakrisen», og en komparativ analyse av Schnells meningsteori og Pargaments mestringsteori. På bakgrunn av analysene kan man si at mening kan forstås som mestring, og er derfor en videre forståelse av Schnells meningsteori. Dette er basert på sammenligningen gjort mellom Schnells teori og Pargaments teori, men og den kvantitative analysen som viser at meningsfullhet kan fungere som buffer mot negativ psykisk velvære. Religion og spiritualitet er gode indikatorer på dette. De to kildene til mening kan forstås som ressurser i et orienteringssystem i mestringsprosessen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectEksistensiell psykologien_US
dc.subjectlivsmestringen_US
dc.subjectmeningsteorien_US
dc.subjectkoronakrisenen_US
dc.titleMening som mestring under pandemi : drøfting av meningsteori som del av en mestringsprosess under covid-19 pandemienen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber71en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel