Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHåland, Mirjam
dc.date.accessioned2021-03-19T12:07:30Z
dc.date.available2021-03-19T12:07:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734482
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen undersøker jeg hvordan frelsesteologien kan yte ressurser for konfirmanters livstolkning i dag. Dette gjør jeg ved å analysere fire ulike lærerveiledninger som brukes i forbindelse med konfirmantundervisning i Den norske kirke, ved hjelp av hermeneutisk tekstanalyse. Jeg bruker Ted Peters` forsoningsmodeller som analysekategorier, og analyserer lærerveiledningene for å se hvilke perspektiver fra disse forsoningsmodellene som er vektlagt. Min analyse viser at det er tre av Peters seks forsoningsmodeller som blir særlig vektlagt i lærerveiledningene: eksempelmodellen, seierherremodellen og satisfaksjonsmodellen. Videre utgjør også Peder Gravems livstolkningsbegrep en sentral del av avhandlingens teoretiske rammeverk. Hans arbeidsdefinisjon av livstolkning lyder: «Livstolkning er at vi prøver å finne mening i vår erfaring av livet og verden.»1 På bakgrunn av denne definisjonen analyserer jeg også lærerveiledningene med tanke på hvordan perspektiv fra forsoningsmodellene relateres til ungdommers livserfaring. I drøftingen diskuterer jeg hvordan forsoningsmodellene som blir vektlagt kan yte ressurser for livstolkning. Dette gjør jeg ved å drøfte hvordan ulike perspektiv fra forsoningsmodellene kan knyttes til ungdommers erfaring av livet. Her viser jeg hvilke perspektiv som potensielt kan yte ressurser for livstolkning, og hvilke perspektiv som kan være vanskelig å relatere seg til. Videre drøfter jeg hvordan man i konfirmantundervisningen bør forholde seg til de problematiske og uforståelige sidene ved fortolkninger av Jesu død og oppstandelse. Jeg konkluderer med at å formidle korset som mysterium har potensiale til å yte ressurser for konfirmanters livstolkning. Dette tar høyde for bibelens mangfoldige forståelse av Jesu død og oppstandelse, i tillegg til at det kommuniserer at Jesu død og oppstandelse ikke er noe den menneskelige tanke fullt ut kan forstå. Korset presentert som mysterium gir også konfirmanter mulighet til å selv vektlegge det motivet på Jesu død og oppstandelse som de finner mest mening i.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkonfirmantundervisningen_US
dc.subjectfrelsesteologien_US
dc.subjectlærerveiledningeren_US
dc.titleFrelsesteologi i konfirmantundervisning : en analyse av konfirmantlærerveiledninger med henblikk på forsoningsmodeller : hvordan kan frelsesteologi yte ressurser for konfirmanters livstolkning?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber74en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel