Show simple item record

dc.contributor.authorFure, Tine
dc.date.accessioned2021-03-19T11:54:46Z
dc.date.available2021-03-19T11:54:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734473
dc.description.abstractOppgavens problemstilling spør etter kjennetegnene ved presters erfaringer med gudsfravær. I forlengelsen av problemstillingens spørsmål ønsket jeg å finne ut av hvilke implikasjoner disse erfaringene kan ha for utøvelse av kristen sjelesorg. To presters erfaringer med gudsfravær danner materialet i denne studien. Materialet består av to presters selvbiografier og sitater fra deres bøker. Materialet er samlet inn ved kvalitativ metode med en induktiv tilnærming. Innenfor den kvalitative metoden brukes temaanalyse og dokumentanalyse. Jeg ønsket en så strukturert forskning som mulig og tok i bruk to fremgangsmåter: Systematisk tekstkondensering og tematisk analyse. Analysefunnene diskuteres opp mot tematiske perspektiver fra psykologi, religionspsykologi, klageteologi, sjelesorg og den åndelige tradisjonen. Drøftingen prøver å fremheve erfaringene ved opplevelsen av gudsfraværet og hvilke implikasjoner erfaringene kan ha for utøvelse av kristen sjelesorg. Oppgaven plasseres innenfor sjelesorg som er en fagdisiplin under praktisk teologi. I analysen fremkom to hoved erfaringer av gudsfravær som berører min problemstilling. Hoved erfaringene som fremkom var 1) depresjon og 2) klage. Depresjonen gjør at materialet mitt stiller spørsmål om det er den som skyver Gud bort. Klagen blir presentert slik at materialet mitt bruker den til å sette ord på det de opplever overfor Gud. Klagen blir rettet mot Gud. Oppgaven oppsummeres med at det kan utfordrende å møte konfidenter med livs- og troskrise, og at sjelesørgeren vil ha nytte av å hente teori fra psykologi og den åndelige tradisjonen i møte med slike konfidenter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectgudsfraværen_US
dc.subjectsjelesorgen_US
dc.titleNår Gud blir borte : to presters erfaringer med gudsfraværen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber79en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record