Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrækken, Gaute
dc.date.accessioned2021-03-12T07:16:47Z
dc.date.available2021-03-12T07:16:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2732992
dc.description.abstractOppgavens hovedproblemstilling er: Hvilke tilnærminger til kristen etikk kommer til uttrykk i lokale konfirmantplaner i Den norske kirke? For å undersøke hovedproblemstillingen, er den brutt ned til to underproblemstillinger. Den første underproblemstillingen er: Hvilke syn på kristen etikk kommer til uttrykk i lokale konfirmantplaner? Den andre underproblemstillingen er: Hvilke begrensninger og muligheter ligger i konfirmantplaners tilnærming til kristen etikk? For å søke å finne svar på disse spørsmålene, er det gjort en forenklet dokumentanalyse og en tematisk analyse av lokale konfirmantplaner i fire menigheter i Den norske kirke. Oppgaven er i hovedsak teoretisk, med en kvalitativ dokumentanalyse og teoridrevet tematisk analyse. Oppgaven har teoretisk utgangspunkt i tre hovedsyn på kristen etikk. I oppgaven analyserer og drøfter jeg innholdet i konfirmantplanene med hensyn til kristen etikk. I dokumentanalysen har jeg funnet tre typer innhold med relevans for kristen etikk i lokale konfirmantplaner: kirkens læringsmål, redskaper og metoder, og konfirmantenes tro og liv. I den teoridrevne tematiske analysen har jeg funnet tre tilnærminger til kristen etikk i lokale konfirmantplaner: Kristne verdier, anvendt etikk og etikk i praksis. Innenfor alle tre tilnærminger fant jeg eksempler på det jeg har kalt etikk ovenfra, allmenn etikk og etikk nedenfra. I oppgaven peker jeg på muligheter for at konfirmasjonen i større grad kan være en felles arena der representanter for kirken og konfirmantene skaper kunnskapen og meningen sammen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkristen etikken_US
dc.subjectkonfirmantundervisningen_US
dc.titleKonfirmantenes eller kirkens arena? : en analyse av tilnærminger til kristen etikk i lokale konfirmantplaneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Kristendomskunnskap: 152en_US
dc.source.pagenumber71en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel