Show simple item record

dc.contributor.authorØstby, Anders
dc.date.accessioned2020-09-10T11:33:00Z
dc.date.available2020-09-10T11:33:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677248
dc.description.abstractObama har aktualisert religionens rolle i amerikansk politisk retorikk. Målet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt Robert Bellahs og Philip Gorskis teori om sivilreligion kan benyttes for å forstå religionens plass i den offentlige sfæren under Obama, og i hvilken grad teorien kan gi en bedre forståelse for Obamas religiøse og politiske diskurs under hans presidentperiode. Problemstillingen min består av to spørsmål: 1. I hvilken grad kan man benytte teorier om sivilreligion for å forstå Obamas politiske-religiøse diskurser? 2. Og hvordan har den politiske-religiøse diskursen endret seg i kontrast fra tidligere presidenter? For å svare på problemstillingen har jeg valgt å benytte meg av kritisk diskursanalyse som metode. Av teoretisk innhold har jeg valgt å fokusere på Robert Bellahs fortolkning av sivilreligionsbegrepet. For å forstå begrepet ut ifra en samtidskontekst har jeg valgt å også benytte meg av Philip Gorskis reaktualisering og nyfortolkning av begrepet. Min hypotese er at sivilreligion kan knyttes opp mot, og til en viss grad, brukes som et hjelpemiddel for å forstå den religiøs-politiske diskursen under Obamas presidentperiode mellom 2008-2016. Samtidig er det viktig å adressere kritikken som har blitt rettet mot sivilreligionsbegrepet. Enkelte vil hevde at begrepet er for normativt og mislykkes i dens oppgave å appellere til alle, mens andre vil påstå at begrepet er for deskriptivt og bør ikke appelleres til i det hele tatt. I denne oppgaven er jeg oppmerksom på kritikken som er blitt rettet opp mot sivilreligion, men anerkjenner samtidig begrepets relevans for forståelsen av utviklingen i den politisk-religiøse diskursen i USA. Jeg vil argumentere for at funnene som er gjort i denne oppgaven viser hvordan Obama benyttet seg av sivilreligiøse forestillinger i talene sine, og endret den politiske-religiøse diskursen til fordel for en bredere og mer samlende sivilreligion enn sine forgjengere. Ved å distansere seg fra George W. Bush’s religiøse-nasjonalistiske verdensbilde og manikeiske forestillinger, utvidet Obama den amerikanske sivilreligionen til å være mer inkluderende – gjennom å appellere til sivilreligiøse dyder og verdier.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectObama, Baracken_US
dc.subjectsivilreligionen_US
dc.subjectUSAen_US
dc.titleSivilreligion i Obamas tid : i hvilken grad benyttet og endret Obama sivilreligion i politiske-religiøse diskurser i Amerika?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber97en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record