Show simple item record

dc.contributor.authorSelhi, Jonas
dc.date.accessioned2020-08-25T12:32:17Z
dc.date.available2020-08-25T12:32:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673963
dc.description.abstractI denne avhandlingen undersøker jeg hvordan religion utøves på skolen og hvordan skolen kan imøtekomme dette. Oppgavens problemstilling lyder: Hvordan erfarer og praktiserer et utvalg muslimske ungdommer religionsutøvelse på skolen, og hvordan kan skolen imøtekomme disse ungdommenes behov for trospraksis? I teorikapittelet tar jeg i bruk litteratur om religionsfrihet, religionsbegrepet, skolens mandat og ulike problemstillinger forbundet med hvordan skoler regulerer religionsfriheten i praksis. Metodisk baserer oppgaven seg på to semistrukturerte gruppeintervjuer med henholdsvis fire muslimske gutter og tre muslimske jenter fra ulike skoler i og omkring Oslo. I intervjuene diskuteres ungdommenes forhold til religion. Vi snakker blant annet om hvordan de praktiserer sin religion i hverdagen, hvilke behov de har for religionsutøvelse på skolen og om deres religiøsitet møter på utfordringer. Ungdommene har religiøse behov knyttet opp mot bønn, faste, matvaner, bekledning og avhold. De opplever at skolenes reaksjoner på disse praksisene er varierende. I noen kontekster erfarer elevene aksept og tilpasninger. I andre situasjoner opplever de motstand og begrensninger. I lys av disse funnene drøfter jeg hvordan skolen kan imøtekomme ungdommenes behov for trosutøvelse i tråd med de føringer som foreligger. God kommunikasjon, mer kunnskap og et større mangfold blant lærere vil heve kvaliteten, men ikke være nok til å sikre systematikk i skolenes tilnærming til religionsutøvelse. Skolene trenger i tillegg tydeligere rammer for hvordan de skal tolke og oppfylle elevenes rettigheter hva gjelder religionsfrihet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreligionsutøvelseen_US
dc.subjectskolenen_US
dc.subjectmuslimeren_US
dc.subjectislamen_US
dc.titleReligionsutøvelse på skolen : en kvalitativ undersøkelse av muslimske elevers religionsutøvelse i norsk skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber94en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record