Show simple item record

dc.contributor.authorAlmås, Kristine Lund
dc.date.accessioned2020-01-27T13:26:50Z
dc.date.available2020-01-27T13:26:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638098
dc.description.abstractOppgaven er en masteravhandling innenfor fagfeltet kirkelig undervisning. Hovedtematikken er selvforsvarskurs som en del av Den norske kirkes trosopplæring og seksualundervisning. Problemstillingen for avhandlingen er som følger: Hvorfor skal kirken drive med selvforsvar, og hvordan kan det forstås som en del av kirkens trosopplæring? Denne problemstillingen har jeg nærmet meg ved å gjøre en dokumentanalyse av Den norske kirkes trosopplæringsplan. Jeg har i tillegg behandlet to underspørsmål: Hvordan kommuniserer plandokumentet «Gud gir-vi deler» med ungdommens virkelighet i 2019, og hva kan jeg finne i plandokumentet som taler til fordel for å inkludere selvforsvarskurs i trosopplæringen? Vi lærer barna våre å svømme, de har trafikkdager, brannøvelser og førstehjelpskurs. Barna lærer å ta vare på seg selv og hjelpe andre. Når barna blir litt større, lærer de nettvett. Vi gjør alt vi kan for å holde barna trygge og forberede de på livet, men likevel er flere skeptiske til selvforsvarskurs. Det er forståelig at flere av mine kollegaer i kirken er skeptiske til selvforvarskurs. Min analyse av Plandokumentet «Gud gir-vi deler» peker nemlig i retning av at det ikke er mye i plandokumentet som eksplisitt taler for at hverken selvforsvarskurs eller seksualundervisning for øvrig skal få en sentral plass i våre lokale planer for trosopplæring. Det har likevel vært mulig, ved hjelp av analyse i lys av relevant teori å finne begrunnelser for at selvforsvar kan være en del av kirkens trosopplæring og svar på problemstillingen. I henhold til problemstillingen og underspørsmålene var et av ønskene å analysere plandokumentet «Gud gir-vi deler» for å se hva som taler til fordel eller begrenser muligheten for å kalle selvforsvar trosopplæring. Jeg ønsker med oppgaven å åpne for og bidra inn i en faglig diskurs om selvforsvarskurs og også om seksualitetsundervisning i Den norske kirkes undervisningstjeneste.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttrosopplæringnb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.subjectselvforsvarnb_NO
dc.subjectseksualundervisningnb_NO
dc.titleMer enn å sparke : en drøfting om hvorvidt selvforsvarskurs kan forsvares som trosopplæringstiltak i Den norske kirke, og være en del av kirkens seksualundervisningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record