Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerntsen, Trine Bihaug
dc.date.accessioned2019-10-07T10:38:38Z
dc.date.available2019-10-07T10:38:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620615
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler vurdering for læring i KRLE-faget, og tar for seg følgende problemstilling: Hvordan opplever et utvalg elever på ungdomsskolen vurderingen i KRLE-faget? Gjennom to gruppeintervjuer har jeg spurt tilsammen åtte elever om deres opplevelser knyttet til vurderingen i KRLE-faget, i lys av Utdanningsdirektoratets fire prinsipper i vurdering for læring. Intervjumaterialet er det empiriske grunnlaget for oppgaven, mens det teoretiske grunnlaget er hentet fra litteratur om vurdering for og av læring, spesielt fra Engh, Gamlem, Slemmen, Lied & Lied og Utdanningsdirektoratet. Jeg har også lagt vekt på sosiokulturell læringsteori. Analysen av informantsvarene viser blant annet at: • Elevene rapporterer om mange skriftlige prøver med faktabaserte spørsmål • Elevene sammenligner mestringsnivået sitt med hverandre • Elevene ønsker veiledning i hvordan de skal arbeide med mål og kriterier • Elevene opplever det som nyttig at læreren forteller hva de skal kunne i forbindelse med vurderingssituasjoner • Halvparten av elevene er usikre på hva som forventes av dem • Over halvparten av elevene opplever sjeldent at tilbakemeldingen sier noe om hva de gjør bra eller gir råd om hvordan de kan forbedre seg • Elevene foretrekker og ønsker flere individuelle muntlige tilbakemeldinger • Elevene opplever i liten grad å vurdere eget arbeid, men involveres noen ganger når det skal bestemmes vurderingsform Resultatet av denne masteroppgaven viser at elevene ser ut til å oppleve en stor del av vurderingen i KRLE-faget nærmere det som forstås som vurdering av læring, enn vurdering for læring. Elevene opplever det meste av vurderingen mer som en kontroll, enn som et redskap for læring. Funnene i oppgaven antyder derfor et forbedringspotensial i vurderingspraksisen som elevene møter, dersom den skal være i tråd med prinsippene i vurdering for læring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectungdomsskolernb_NO
dc.subjectKRLE-fagetnb_NO
dc.titleVurdering for læring : elevenes opplevelse av vurderingen i KRLE-faget på ungdomsskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel