Show simple item record

dc.contributor.authorFidjeland, Inger Lise
dc.date.accessioned2019-08-27T09:22:00Z
dc.date.available2019-08-27T09:22:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611141
dc.description.abstractProblemstillingen for denne avhandlingen er: "Hvordan konstitueres syndstematikken i konfirmasjonsundervisning?". For å finne ut av dette har jeg arbeidet med to del-problemstillinger: A: Hvilke faktorer konstituerer syndsundervisningen? B: På hvilken måte er syndsundervisningen dialogisk? Jeg ønsket å finne ut av hvordan kateketer snakker om syndstematikken i konfirmasjonsundervisning, og hva som er med på å påvirke måten syndstematikken omtales i undervisning. Denne avhandlingen er basert på empirisk forskning, og datamaterialet består av kvalitative intervjuer med seks kateketer. Gjennom intervjuene har disse kateketene blant annet svart på spørsmål om hvordan de behandler syndstematikken i konfirmasjonsundervisning, hvordan de oppfatter konfirmantenes forhold til syndstematikken, og hvilke tanker og erfaringer de har med å snakke om syndstematikken i denne settingen. Jeg arbeider ut fra et religionspedagogisk perspektiv, og drøfter funnene fra det empiriske materialet opp mot Dialogismen. Dialogismen framstiller dialogen som tilnærming til læring, og dette innebærer at dialogen blir stedet der mening konstrueres i et sosialt samspill. Jeg drøfter, på bakgrunn av denne teorien, hvordan undervisningen om syndstematikken kan ses på som en dialog, samt hvilke faktorer som er med på å forme det som kommer fram gjennom dialogen. Jeg konkluderer med at kateketenes oppfattelse av hvem konfirmantene er, samt hvordan de forstår konteksten, er avgjørende for hvordan de konstruerer mening rundt syndstematikken. Jeg konkluderer også med at mangelen på en dialogisk tilnærming til undervisningen, skaper store begrensninger og utfordringer i søken etter en måte å snakke meningsfullt om syndstematikken på.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkateketernb_NO
dc.subjectsyndnb_NO
dc.subjectkonfirmasjonsundervisningnb_NO
dc.title«Jeg må jo snakke ærlig og ekte med dem om hvordan livet er, og ikke er» : en empirisk undersøkelse av hvordan kateketer behandler syndstematikken i konfirmasjonsundervisning, ut fra et dialogisk perspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Kristendomskunnskap: 152nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record