Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFurnes, Erlend
dc.date.accessioned2017-07-04T08:58:49Z
dc.date.available2017-07-04T08:58:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447707
dc.description.abstractOpplæring til demokratisk medborgerskap er en tematikk som aktualiseres av flere skolepolitiske dokumenter. Dokumentene fremhever hvordan opplæringen skal bidra til og bygge opp under en demokratisk kompetanse hos elevene. Dette er en kompetanse som vektlegger kunnskap, holdninger og analytiske ferdigheter. God demokratilæring innebærer at elevene får opplæring om demokratiet og også en opplæring for- og gjennom demokratisk deltagelse. Demokratilæringen innebærer altså – i tillegg til en kunnskapsdimensjon – en handlingsdimensjon. Denne oppgaven undersøker hvilke perspektiver lærere ved ungdomstrinnet har på opplæring til demokratisk medborgerskap generelt og tilknyttet fagene KRLE- og samfunnsfag spesielt. For å belyse problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i to forskningsspørsmål: 1. Hvordan fortolker lærere deres mandat i demokratiopplæringen og hva mener lærerne bør vektlegges i denne 2. Hvilken form for medborgerskap mener lærerne at elevene lærer i KRLE- og samfunnsfag. Undersøkelsen baserer seg på semi-strukturerte intervju med fire lærere på to forskjellige ungdomsskoler. I intervjuene ble det snakket om hvordan lærerne fortolker deres og skolens samfunnsmandat, elevenes læring og hva de vektlegger i opplæringen, samt hvordan fagene KRLE- og samfunnsfag bidrar til opplæring til demokratisk medborgerskap. Lærerne formidler hvordan det er viktig å legge til rette for at elevene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og verdier for at de skal kunne delta i samfunnet. Kritisk tenkning blir av flere i denne sammenheng, trukket frem som en essensiell faktor. Lærerne bruker ulike opplæringsstrategier i sin demokratiundervisning, en gjennomgående faktor er hvordan de understreker at opplæring om, for- og gjennom henger sammen - og er forutsetninger for hverandre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdemokratisk medborgerskapnb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.subjectKRLEnb_NO
dc.subjectsamfunnsfagnb_NO
dc.title"Opplæring til demokratisk medborgerskap i ungdomsskolen" : en undersøkelse av læreres perspektiver på demokratiopplæringen i KRLE og samfunnsfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.source.pagenumberVIII, 72nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel