Show simple item record

dc.contributor.authorMortensen, Henry
dc.date.accessioned2017-07-03T12:31:28Z
dc.date.available2017-07-03T12:31:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447625
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler læreres perspektiver på demokratiundervisning i flerreligiøse klasserom. Problemstillingen tematiserer hvordan snakker samfunnsfag- og KRLE-lærere om opplæring til demokratisk medborgerskap i flerreligiøse klasserom og oppleves det som en pedagogisk ressurs eller et pedagogisk problem? Det tas utgangspunkt i to forskningsspørsmål for å svare på problemstillingen: (1) Påvirkes undervisningen av at klasserommet er flerreligiøst? (2) Er det flerreligiøse en pedagogisk ressurs eller et pedagogisk problem for demokratiopplæring i KRLE og samfunnsfag? Det har blitt benyttet semi-strukturerte intervjuer av fire lærere i samfunnsfag og KRLE fra tre forskjellige ungdomsskoler. I intervjuene blir det snakket om hvordan lærerne beskriver opplæring til demokrati og medborgerskap, og hva som kjennetegner en god demokratiundervisning. Det blir lagt vekt på hvorvidt det flerreligiøse mangfoldet påvirker undervisningen og i hvilken grad lærerne erfarer flerreligiøsitet som en pedagogisk ressurs, eller som en pedagogisk utfordring. I stor grad blir flerreligiøse klasser erfart som positive og påvirker undervisningen deretter. Ambisjonene lærerne har med demokratiundervisningen er i tråd med skolens mandat og overordnede mål. Det blir imidlertid pekt på at utførelsen vanskeliggjøres av kompetansemål og tid. En pedagogisk utfordring blir da å gjennomføre god demokratiundervisning i flerreligiøse klasserom. Det flerreligiøse mangfoldet kan også vise seg som en pedagogisk utfordring i demokratiundervisingen som følge av dette.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectflerreligiøsitetnb_NO
dc.subjectdemokratisk medborgerskapnb_NO
dc.subjectpedagogikknb_NO
dc.titleLærerperspektiver på demokratiundervisning i flerreligiøse klasseromnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record