Show simple item record

dc.contributor.authorLeikvoll, Solveig Kristin
dc.date.accessioned2017-03-02T14:30:38Z
dc.date.available2017-03-02T14:30:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432801
dc.description.abstractDenne oppgaven er en avhandling i faget: kirkelig undervisning. Oppgavens tittel er: Gudstjenestens deltagere og teaterets publikum. Gudstjenesteerfaringer forstått i lys av teaterteori. Underspørsmålene er: Hvordan oppleves det å delta i gudstjenesten i Den norske kirke? Kan teaterteori benyttes som et redskap for å belyse publikums opplevelse av gudstjenesten? Jeg bruker teaterteori som hovedredskap i belysningen av temaet. Men også teori om gudstjenesten. Jeg vil presisere at oppgavens tyngdepunkt ligger i teoribehandlingen av stoffet. Som kateket og pedagog er jeg interessert å arbeide med å lage bedre gudstjenester. Ved å føre sammen teaterteori med gudstjenesteteori, vil jeg kunne vise at kunnskap om teater kan være et nyttig redskap. Videre presenterer jeg en spørreundersøkelse hvor jeg har spurt til sammen 379 personer om deres forhold til gudstjenesten og dens ulike deler. For å få bedre oversikt over variablene har jeg satt disse inn i ulike kategorier. Disse kategoriene har jeg videreført inn i oppgavens diskusjon. Her forsøker jeg å koble sammen en del av teorien til noen av undersøkelsens resultater. Som en konklusjon mener jeg å finne at i teaterteori er et godt redskap arbeidet med å utvikle gudstjenestenesten. Teaterteorien bidrar med å stille spørsmål som: skal alle delta i en gudstjeneste, hvordan drive godt regiarbeid, hvordan tenker man om produksjonssiden av gudstjenesten? Jeg vil også løfte fram gudstjenestekritikk, målgruppetenkning og dermed også kommunikasjonen med publikum/forsamlingen. Måten gudstjenesten feires på forteller også om troen. Derfor er det viktig å hele tiden arbeide med å utvikle gudstjenesten, slik at flest mulig både forstår språket og kjenner seg velkommen og inkludert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectteaterteorinb_NO
dc.subjectgudstjenesternb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.titleGudstjenestens deltagere og teaterets publikum. Gudstjenesteerfaringer forstått i lys av teaterteori: Hvordan oppleves det å delta i gudstjenesten i Den norske kirke? Kan teaterteori benyttes som et redskap for å belyse publikums opplevelse av gudstjenesten?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Kristendomskunnskap: 152nb_NO
dc.source.pagenumber127nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record