Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Silje
dc.date.accessioned2017-03-02T14:18:33Z
dc.date.available2017-03-02T14:18:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432791
dc.description.abstractBoken 157 bønner ble brått en slager i Storsalen menighet da den ble gitt ut i 2015. Med stort engasjement rundt publiseringen, og mange ukentlige brukere ble jeg nysgjerrig på hvilken betydning denne boken kan få i unge menneskers liv. Forskningsspørsmålet jeg valgte å jobbe utfra lød: ”Hvordan erfarer unge voksne jevnlig bruk av bønneboken ”157 bønner” i to måneder, og hva gjør det med deres bønnepraksis og syn på liturgisk praksis?” For å besvare dette brukte jeg delspørsmålene: - ”Hvilken betydning har hverdagsrutiner for gjennomføringen av prosjektet?” - ”Hvilke holdninger har unge voksne i Storsalen til ferdig formulerte bønner?” - ”Hvordan appellerer liturgi til unge menneskers spiritualitet?” Teorien jeg har brukt har jeg hentet fra teologene Tone Stangeland Kaufman, Gordon Lathrop og Merete Thomasen som har forsket på spiritualitet og liturgi. Metodisk har jeg drevet fokusgruppeintervjuer og individuelle dybdeintervjuer med noen av forskningsdeltagerne som en del av aksjonsforskning. Videre har jeg analysert materialet og drøftet funnene i lys av teorien jeg har presentert. Hovedpunktene mine omhandler rutinejaget og jakten på ”ekthet” i bønn som fort blir et tema i intervjurundene. Jeg har sett at bruken av 157 bønner har blitt erfart som en positiv resurs for en utvidet forståelse av bønn og positivt forhold til liturgi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbønnnb_NO
dc.subjectliturginb_NO
dc.title157 bønner - Kan bønner ”utenfra” prege et bønneliv ”innenfra”?nb_NO
dc.title.alternative157 prayers - May prayers "from the outside" characterize a life of prayer "from the inside"?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record