Show simple item record

dc.contributor.authorLindtveit, Jon
dc.date.accessioned2014-10-09T09:19:48Z
dc.date.available2014-10-09T09:19:48Z
dc.date.issued2014-10-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223478
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen er å svare på problemstillingen, ”Svekker det antropiske prinsipp designargumentet for Guds eksistens?”. For å svare på dette spørsmålet har jeg valgt å se på om det antropiske prinsipp gir grunnlag for å tro at et vårt univers er en del av et eventuelt multivers. Grunnen til at jeg har valgt å gå denne veien for å svare på problemstillingen, er at et multivers i mine øyne, vil kunne svekke designargumentet i den forstand at dersom det eksisterer mange milliarder univers som bare består av kosmisk suppe og kaos, er det lite trolig at disse er designet. Jeg kan heller ikke se noen grunn til at bare deler av et multivers er designet. Som Roger White peker på, er det lite trolig at en designer vil ha noen interesse av å designe univers som ikke er egnet for liv. Jeg har altså kommet frem til at det antropiske prinsipp ikke gir grunnlag for å tro at vårt fininnstilte univers er en del av et multivers. Svaret på problemstillingen blir at det antropiske prinsipp heller ikke svekker designteorien om Guds eksistens, da det ene universet vi med sikkerhet vet at eksisterer, er fininnstilt, egnet for liv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectantropiske prinsippnb_NO
dc.subjectguds eksistensnb_NO
dc.titleSvekker det antropiske prinsipp designargumentet for Guds eksistens?nb_NO
dc.title.alternativeDoes the antropic principle weaken the design argument for the existence of God?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record