Show simple item record

dc.contributor.authorDalane, Marte Holmeide
dc.date.accessioned2014-09-17T07:02:00Z
dc.date.available2014-09-17T07:02:00Z
dc.date.issued2014-09-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220027
dc.description.abstractOppgavens formål er å gi et innblikk i hvilke tanker som finnes om musikk i islam, og å legge frem et materiale som sier noe om et utvalg muslimers holdninger til musikk. Et videre formål er å drøfte om disse holdningene kan være et tegn på en fremtidig, økende fritaksproblematikk knyttet til deltakelsen i musikkfaget i den norske skolen. Den teoretiske tilnærmingen til oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål er beskrivelser av teologiske uttalelser og diskusjoner om musikkens legalitet, samt en presentasjon av noen sentrale aktører i formidlingen av musikk innad i islam. Oppgavens metodiske tilnærming er kvalitativ. Datamaterialet som analyseres er fra kvalitative forskningsintervjuer av fire muslimske ungdomsskoleelever. Undersøkelsen viser at det er et mangfold av holdninger til musikk blant unge muslimer. En del musikk oppfattes som problematisk, og i noen tilfeller som haram, forbudt. Årsakene til dette er at sangene som blir fremført eller artisten som fremfører dem på en eller annen måte formidler uislamsk livsførsel. Grensene informantene i studien tegner opp samsvarer med de mest utbredte tankene og holdningen hos sentrale, islamske lærde. Undersøkelsen viser også at en del av aktivitetene i musikkfaget kan være problematiske på grunn av elevens religiøse overbevisning. Derfor bør det arbeides videre med hvordan en eventuell fritaksproblematikk i musikkfaget kan håndteres best mulig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMuslimernb_NO
dc.subjectungdomsskolernb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.titleMer eller mindre haram? Unge, norske muslimers forhold til musikk og musikkundervisningen i skolennb_NO
dc.title.alternativeMore or less haram? Young, norwegian muslims relations to music and the music education in the Norwegian school systemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record