Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Espen
dc.date.accessioned2014-07-09T12:12:06Z
dc.date.available2014-07-09T12:12:06Z
dc.date.issued2014-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197319
dc.description.abstractI denne avhandlingen vil jeg derfor se nærmere på kanoniseringen av NT i første del av det 4. århundre med følgende problemstilling: Gi en fremstilling av Lee Martin McDonald og David Brakkes narrativer angående forholdet mellom Eusebius’ inndeling av autoritative skrifter og Athanasius kanonliste, og kritisk drøfte noen momenter i disse narrativene. Jeg vil svare på problemstillingen ved å begynne med å skissere deler av debatten rundt kanoniseringen av NT de siste 100 år, for på den måten å få løftet opp noen viktige avklaringer rundt kanonbegrepet. Det finnes flere gode fremstillinger av denne debatten, men har jeg valgt å ta utgangspunkt i John Bartons framstilling, fordi det han vektlegger i sin fremstilling gir en god bakgrunn for å presentere både McDonald og Brakkes narrativer. Deretter vil jeg gi en presentasjon av de to narrativene. Det kan virke som om presentasjonen er vektlagt til fordel for Brakke siden hans narrativ presenteres over flere sider enn McDonald. Det har ikke vært hensikten. McDonald står i tradisjonen til det som er blitt redegjort for gjennom Barton, og der hvor McDonald har eventuelle avvik fra denne tradisjonen eller har relevant stoff i forhold til problemstillingen, vil det selvsagt bli presentert under presentasjonen av McDonald i 1.4. I forbindelse med presentasjonen av Brakkes narrativ vil jeg også komme med kritikk av hans narrativ og motsvar til kritikken, for å vise at narrativen er en seriøs utfordrer til den tradisjonelle oppfatningen. Kapittel 2 vil bli viet til Eusebius Kirkehistorie, hvor han presenterer inndelingen av autoritative bøker. Hensikten med dette kapittelet blir å se på egenarten til Eusebius’ verk og se om inndelingen Eusebius gir vitner om en akademisk kanontype, slik Brakke forstår det. I kapittel 3.1 og 3.2 skal vi vurdere deler av McDondalds narrativ ved å se nærmere på to underliggende premisser i hans påstand om at Eusebius indeling av skrifter påvirker kanonlistene etter hans tid. I slutten av kapittel 3 skal jeg sammenlikne de to listenes bruk av troens regel som et kriterium for kanonisitetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.subjectMcDonald, Lee Martinnb_NO
dc.subjectBrakke, Davidnb_NO
dc.subjectAthanasiusnb_NO
dc.subjectEusebius Caesariensisnb_NO
dc.subjectKanoniseringnb_NO
dc.titleKanonisering i det 4. århundret. Gi en fremstilling av Lee Martin McDonald og David Brakkes narrativer angående forholdet mellom Eusebius' inndeling av autoritative skrifter og Athanasius kanonliste, og kritisk drøfte noen momenter i disse narrativenenb_NO
dc.title.alternativeCanonization in the 4th centurynb_NO
dc.typeSpesialavhandlingnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record