Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalvorsen, Anne Marie Wilberg
dc.date.accessioned2013-07-09T08:53:20Z
dc.date.available2013-07-09T08:53:20Z
dc.date.issued2013-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161391
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er tredelt, men samtidig ett. For det første ønsker jeg å sammenligne dagens RLE-fag med det KRL-faget Stortinget vedtok i 1996. Interessen for barn og unges etiske dannelse har gitt meg lyst til å undersøke forholdet mellom de to fagene. Jeg kommer ikke til å gå inn på hele fagene, men bare på de delene som angår etikken. KRL- faget er historie. Det har også vært flere varianter av KRL-fag før vi i 2008 fikk RLE. Jeg ønsker å se om, og i så fall hvordan, RLE kan bidra til at barn og unge utvikler en egen etisk bevissthet. Jeg kommer til å sammenligne de to fagenes målsettinger. Min opplevelse av RLE-faget er at det har en anderledes målsetting enn KRL når det gjelder elevers identitetsutvikling og elevers danning. For det andre ønsker jeg å se RLE-faget i lys av Generell del av Læreplanen. Denne bør gjøres virkelig gjennom skolens fag. Hvordan kan RLE bidra til dette ? For det tredje vil oppgaven handle om Formålsparagrafen. Jeg ønsker å se hvilken elev det er skolen ønsker å danne. Et annet viktig spørsmål er hvilken etisk kompetanse det er skolen ønsker at eleven skal utvikle ? Når jeg arbeider med Formålsparagrafen vil jeg også konsentrere meg om etikken. Jeg vil drøfte hvorvidt RLE bidrar til at Formålsparagrafens ord om etisk kompetanse virkeliggjøres. Det er mange store ord, men hvordan kan det bli mer enn ord ?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectRLE-fagetno_NO
dc.subjectEtikkno_NO
dc.subjectDydsetikkno_NO
dc.subjectSkolenno_NO
dc.titleEtikken i RLE-faget og i formålsparagrafen. Dyds/holdningsetikken som etisk modell i skolen? Hvordan kan grunnskolens RLE-undervisning bidra til at Formålsparagrafens ord om etisk bevissthet virkeliggjøres?no_NO
dc.title.alternativeEthics in religion, philosphy end ethics course. Ethics in The Purpose Clause for elementary school. Virtue ethics as an ethical model i school ? How can primary school instruction in religion, philosophy and ethics contribute to the school's goal is realized ?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber80no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel