Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Eivind Mollestad
dc.date.accessioned2013-05-27T11:50:55Z
dc.date.available2013-05-27T11:50:55Z
dc.date.issued2013-05-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161345
dc.description.abstract”Jeg er bare femtifem år og kommer ikke til å dø på lenge ennå, legene skal nok klare å holde sykdommen i sjakk. Jeg velger å være optimist og dere får ikke lov å ta fra meg håpet! Døden er en del av livet. Men døden er ikke synlig i vår kultur. I takt med flere muligheter for behandling og kanskje økt avsky for det skrøpelige befinner pasienter seg i møte med en uunngåelig sannhet: Du skal dø. Hvordan møter pasienter denne siste tiden, når døden er neste steg i sykdommen? Hvordan kan hjelperne møte pasienten i denne tiden? Hvilken betydning har håp i denne tiden, og hva innebærer håpet? Et stadig jag etter en løsning på problemet, sykdommen, tror jeg kan være til hinder for en god avskjedsprosess mellom pasient og pårørende. Fornektelse av situasjonen, slik vi møter den i sitatet over, kan være vond å møte for hjelpere som er opptatt av og opplært til å snakke sant og ærlig. Håpet kan være mye. I møte med forkynnelse og foredrag om sorg, er håp ofte servert som det eneste riktige og holde fast ved. Jeg har reflektert over hva dette håpet innebærer. Det ønsker jeg å fortsette med i denne oppgave, for om mulig å nyansere hvilke håp som kan være oppbyggelig og om håp også kan være destruktivt. Derfor vil jeg vektlegge håpsbegrepet i min oppgave. Mennesker er ulike, og innfor døden er mestringsstrategiene ulike. Hvordan kan man i det hele tatt snakke om å mestre denne uhåndterlige situasjonen, denne uunngåelige utgangen? Kan håpet bidra i denne prosessen? Eller kan håpet være til hinder for denne prosessen? Hva er håp, og hvorfor har det så ensbetydende positiv klang? Kan det være best å gi opp håpet? Eller å lære seg å håpe på noe nytt, noe annet?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSykdomno_NO
dc.subjectDødno_NO
dc.subjectSjelesorgno_NO
dc.subjectHåpno_NO
dc.titleEt resignert håp : å gi alvorlig syke pasienter en reorientering av håpet ved livets sluttno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record