Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorZahl, Aileen
dc.date.accessioned2013-05-22T13:01:09Z
dc.date.available2013-05-22T13:01:09Z
dc.date.issued2013-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161279
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er gudstjenesten som intergenerasjonell arena. Med intergenerasjonell arena mener jeg en arena der flere generasjoner deltar sammen. Jeg er på leting etter gudstjenester som er en god intergenerasjonell arena der flere generasjoner deltar sammen som likeverdige deltakere. Gudstjenester som ikke er spesielt tilpasset barn eller spesielt tilpasset voksne, men et sted der man kan delta sammen og involveres i det som skjer. Problemstilling for oppgaven er derfor: Hvordan kan barn og voksne feire gudstjeneste sammen? Jeg håper at jeg gjennom min søken etter svar på dette kan finne gode eksempler på hvordan man lager gudstjenester som blir en god intergenerasjonell arena. Videre har jeg tre forskningsspørsmål som utgangspunkt for mine empiriske undersøkelser i menighetene: 1. Har liturgen et mål for gudstjenesten? Hvem planlegger liturgen gudstjenesten for? 2. I hvilken grad involveres barn og voksne i gudstjenesten? Har deres deltakelse i gudstjenesten samme status? 3. Hvilke deler av gudstjenesten blir et tredje ledd der både barn og voksne involveres sammen? Rettes gudstjenesten hovedsakelig mot voksne eller mot barn? For å finne svar på disse spørsmålene, har jeg brukt følgende metoder: • Intervju med liturg i forkant av gudstjenesten. • Observasjon av gudstjenesten. • Spørreundersøkelse blant voksne som var til stede på gudstjenesten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectFamiliegudstjenesterno_NO
dc.subjectGudstjenesterno_NO
dc.titleFamiliegudstjeneste - eller barnegudstjeneste : gudstjenesten som intergenerasjonell arenano_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber126no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel