Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHammervik-Owen, Marita
dc.date.accessioned2013-05-22T09:12:56Z
dc.date.available2013-05-22T09:12:56Z
dc.date.issued2013-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161253
dc.description.abstractI avhandlingen vil jeg fokusere på spørsmålet om Jesu grav var tom. Carrier nevner nemlig i sin argumentasjon mot Jesu Kristi oppstandelse to hovedargumenter for at Jesu grav aldri var tom. For det første påstår Carrier at en legemlig oppstandelse aldri fant sted da Jesus ble reist opp fra de døde. I følge Carrier trodde ikke Paulus og de første kristne på en legemlig oppstandelse, men derimot på en to-kropps oppstandelse. Jesu sjel eller åndelige kropp ble i oppstandelsen skilt fra den legemlige kroppen og siden kledd i en ny og himmelsk kropp. Den gamle ble liggende igjen i graven. For det andre påstår Carrier at beretningen om den tomme graven ikke var de første kristnes opprinnelige tro, men har mye senere kommet til kom en oppdiktet legende, først sett hos evangeliet etter Markus. Siden har den på tilfeldig og underfullt vis ble den senere ble allmenn godkjent som historisk sannhet. Med dette som grunnlag vil jeg fokusere denne oppgaven om følgende hovedproblemstilling: Var graven tom? En vurdering av Richard Carriers kritikk av Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.I avhandlingen vil jeg fokusere på spørsmålet om Jesu grav var tom. Carrier nevner nemlig i sin argumentasjon mot Jesu Kristi oppstandelse to hovedargumenter for at Jesu grav aldri var tom. For det første påstår Carrier at en legemlig oppstandelse aldri fant sted da Jesus ble reist opp fra de døde. I følge Carrier trodde ikke Paulus og de første kristne på en legemlig oppstandelse, men derimot på en to-kropps oppstandelse. Jesu sjel eller åndelige kropp ble i oppstandelsen skilt fra den legemlige kroppen og siden kledd i en ny og himmelsk kropp. Den gamle ble liggende igjen i graven. For det andre påstår Carrier at beretningen om denno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectCarrier, Richardno_NO
dc.subjectJesu oppstandelseno_NO
dc.titleVar graven tom? En vurdering av Richard Carriers argumentasjon mot Jesu Kristi legemlige oppstandelseno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber63no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel