Show simple item record

dc.contributor.authorHaraldstad, Olaf Huuse
dc.date.accessioned2013-05-22T11:18:51Z
dc.date.available2013-05-22T11:18:51Z
dc.date.issued2013-05-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161229
dc.description.abstractI Norge har Den norske kirke (Dnk) historisk hatt stor oppslutning hos det norske folk, fra 80 til 100 prosent, og var frem til 2012 statskirke. Dette viser hvordan den norske kirkes historie er uløselig knyttet til Norges historie og preges av den. Målet for avhandlingen er å redegjøre for hvordan kirkebygg og kirkerom bærer i seg et budskap og en stemning, hvordan denne kommuniseres til og leses av det norske folk på bakgrunn av deres sosiopolitiske situasjon, og videre legger føringer for gudstjeneste- og menighetsliv. Dette vil jeg gjøre i et historisk perspektiv som strekker seg hovedsakelig fra 1800-tallet frem til i dag. Jeg vil til slutt drøfte de utviklingstrekk som kommer til syne gjennom en analyse av kirkebygg fra ulike tidsepoker med fokus på forholdet mellom nærhet og avstand mellom kirke og kultur, og forholdet mellom det hellige og alminnelige i kirkearkitekturen. Som en overordnet problemstilling har jeg valgt formuleringen; Hva har kirkearkitekturen kommunisert og hva kommuniserer den til folkekirkens brede medlemsmasse? Avhandlingen vil ikke bare ha en kirkehistorisk, men også en praktisk teologisk nytte i forhold til refleksjon rundt hva kirkerommet bærer i seg av budskap, og hvordan dette legger føringer for alt som foregår i rommet. Den vil også være relevant med tanke på hvordan man tilrettelegger kirkelig arbeid for flere brukergrupper.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectKirkearkitekturno_NO
dc.subjectFolkekirkenno_NO
dc.subjectHellighetno_NO
dc.subjectKirkerommetno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.subjectKirkehistorieno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.titleDer Gud og menneske møtes : et historisk studium av forholdet mellom arkitektur og kontekst, hellighet og alminnelighet i kirkearkitekturenno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History of art: 120no_NO
dc.source.pagenumber58no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record