Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Sigurd Andreas Widvey
dc.date.accessioned2012-03-26T13:30:56Z
dc.date.available2012-03-26T13:30:56Z
dc.date.issued2012-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161207
dc.description.abstractInnledningsvis i denne avhandlingen etterspurte jeg en beskrivelse av forholdet mellom Paulus’ argumentasjon i Rom 3,21-31 slik denne er gjengitt i NO11s oversettelse og i Dunn og Wrights tolkninger av denne teksten i Romerbrevet. Gjennom å beskrive forholdet mellom den greske teksten i Nestle-Aland og den norske teksten i NO11 – på bakgrunn av Dunn og Wrights forståelse av sammenhenger, ord og uttrykk i Rom 3,21- 31 – ble det synliggjort at det finnes klare forskjeller i forståelsen av denne bibelteksten slik den fremstår i NO11 og slik Dunn og Wright vil tolke den. Særlig markerte forskjeller – og tolkningsutfordringer – finnes i forståelsen av uttrykkene dikaiåsynæ theu og erga nåmu, og i forholdet mellom Wrights forståelse av pistis Kjristu og måten dette oversettes på i den norske teksten. På bakgrunn av en nærmere drøfting av oversettelsesvalg og -utfordringer i sammenheng med disse tre uttrykkene har jeg forsøkt å komme nærmere en forståelse av hvilken betydning ulike teologiske interesser har hatt for oversettelsen av Rom 3,21- 31 i NO11. På grunn av det nære forholdet mellom NO11 og tidligere oversettelser – og fordi arbeidet med NO11 startet som en revisjon nettopp av en tidligere oversettelse – er det vanskelig å konkludere med at oversettelsen av Rom 3,21-31 har vært styrt av særlige teologiske interesser. Drøftingen har imidlertid fokusert hvordan oversettelse innebærer tolkning – og hvordan NO11 synes å være smalere oversatt enn bibelteksten selv innbyr til.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleTekstens teologi : en undersøkelse og drøfting av oversettelsen av Rom 3,21-31 i Bibel 2011 i lys av J. D. G. Dunn og N. T. Wrightno_NO
dc.title.alternativeThe Theology of the Text : an investigation and Discussion of the Translation of Romans 3:21-31 in Light of J. D. G. Dunn and N. T. Wrightno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber81no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record