Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Benedicte
dc.date.accessioned2012-09-17T13:34:38Z
dc.date.available2012-09-17T13:34:38Z
dc.date.issued2012-09-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161187
dc.description.abstractI denne oppgaven vil jeg sette fokus på et viktig og, etter min opplevelse, lite prioritert område innenfor kirken/diakonien. Diakonens rolle og menighetens diakonale ansvar og muligheter vil gå som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Noen kan mene at det er unødvendig å skrive en masteroppgave om barn og sorg og hvordan kirken kan drive sorgarbeid, når det offentlige allerede har noen tilbud. Som tidligere referert kan det virke som om det offentliges tilbud ikke er tilstrekkelig for alle barn. Og om kirken driver eller ikke driver sorgarbeid for barn, er det likevel vesentlig at det diakonale aspektet ved det blir belyst, så en beholder fokuset på at dette er viktig. Min hovedproblemstilling vil derfor lyde slik: Hvordan kan kirkens diakonale arbeid møte barn som har mistet en forelder?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectDiakonino_NO
dc.subjectKirkenno_NO
dc.subjectBarnno_NO
dc.subjectSorgno_NO
dc.titleKirkens diakonale arbeid i møte med barn som sørger etter tap av forelderno_NO
dc.title.alternativeChurch's diaconal service in meeting with children who grieves after the loss of a parentno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO
dc.source.pagenumber65 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record