Show simple item record

dc.contributor.authorEkrem, Linda
dc.date.accessioned2012-10-23T13:56:11Z
dc.date.available2012-10-23T13:56:11Z
dc.date.issued2012-10-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161137
dc.description.abstractDenne oppgaven har fått følgende problemstilling: Hvordan forstår trosopplæreren sårbar ungdom og hvilke følger får dette for utformingen av trosopplæringen? Med sårbar ungdom mener jeg i denne sammenheng ungdom som lever i en vanskelig hjemmesituasjon eller har sosiale, psykiske eller kognitive vansker. Spesifiseringen av hva jeg i denne oppgaven mener med sårbar ungdom, er hentet fra trosopplæringsplanen, side 18. Når det gjelder begrepet sårbar, kan det diskuteres hvorvidt dette er det beste begrepet å bruke. Vi er alle sårbare mennesker, i en eller annen forstand. Like fullt kan det kanskje kalles spesielt sårbart med ungdom i utfordrende situasjoner som beskrevet ovenfor. Vi bør like fullt være oppmerksom på hva begrepene vi benytter oss av, rommer og ikke rommer. Torborg Aalen Leenderts beskriver i sin bok Når glassflaten brister (2005:17-­‐18) nettopp sårbarheten som en av barneegenskapene – en av de viktige egenskapene vi er født med, men som underveis i livet forstyrres. Hun beskriver her sårbarheten som avkleddhet, og det å være i kontakt med sitt sanne selv. Hun mener sårbarheten er den egenskapen som mer enn noen annen hjelper oss til å bevare vår menneskelighet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectTrosopplæringno_NO
dc.subjectUngdomno_NO
dc.titleHvordan forstår trosopplæreren sårbar ungdom og hvilke følger får dette for utformingen av trosopplæringen?no_NO
dc.title.alternativeHow does the religious educator understand vulnerable youths, and what are the implications of this for the design of religious education?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber86no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record