Show simple item record

dc.contributor.authorEkvik, Kristian
dc.date.accessioned2011-10-19T09:07:23Z
dc.date.available2011-10-19T09:07:23Z
dc.date.issued2011-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161106
dc.description.abstractSkolen er en stor og viktig arena når det gjelder integrering av barn og unge som har en annen kulturell og språklig bakgrunn. Med tanke på en stadig økning av minoritetsspråkelige elever i Oslo og at det er pålagt å gå på grunnskole i Norge, så gjør det skolen til en av samfunnets hovedarenaer for integrering. I denne oppgaven ønsker jeg å fokusere på de utfordringer og muligheter vi står overfor i arbeidet med den integrering som utspiller seg på skolens arena. I den anledning har jeg intervjuet tre lærere om deres tanker og erfaringer om dette. De arbeider i dag på en ungdomsskole i Oslo som i lang tid har hatt et stort innslag av elever som ikke er etnisk norske. Min empiri baserer seg på et semistrukturert intervju med tre utvalgte lærere på denne ungdomsskolen som danner utgangspunkt for en diskursanalyse av lærernes uttalelser om integrering i skolen. Ut ifra empirien vil jeg definere en klasseledelsesdiskurs og drøfte den opp mot det jeg vil omtale som etnisitetsdiskurs for å portrettere ulike måter å forstå og tilnærme seg integrering av elever på. I siste del av oppgaven vil jeg se på hvordan tre fag i skolen: matematikk, religion og kroppsøving, har unike muligheter i forhold til integrering. Målet med oppgaven er at den skal være av generell interesse for læreres arbeid, og gi bidrag til kritisk og konstruktiv tenkning og praksis vedrørende det arbeid som har med integrering å gjøre i norsk skole. Oppgaven skal også være et innspill til forskning i RLE-faget, som i stor grad omhandler forskjeller både når det gjelder etnisitet, kultur og religion.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectGruppepluralismeen_US
dc.subjectmultikulturalismeen_US
dc.titleIntegrering i skolen : klasseledelsesdiskurs og etnisitetdiskurs i en ungdomsskole i Osloen_US
dc.title.alternativeIntegration in the school : discourse in classroom management and discourse in ethnicity in secondary schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subject.nsiPedagogikken_US
dc.subject.nsiintegreringen_US
dc.source.pagenumber52, 40en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record