Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Laila
dc.date.accessioned2010-08-26T11:05:29Z
dc.date.available2010-08-26T11:05:29Z
dc.date.issued2010-08-26T11:05:29Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160990
dc.description.abstractTema for oppgåva er trusopplæring i heimen i eit familiepedagogisk nettverksperspektiv. Til alle tider har Gud drive trusopplæring ved å openberra seg for menneska og visa dei viljen sin, kort sagt ved å kalla dei til tru. Denne viktige oppgåva har han delegert vidare til foreldra (jamfør til dømes Deut. 11,19 og 31,13), men det er ikkje meininga at dei skal gjera dette åleine. Storfamilien, eller samfunnet, spela tradisjonelt ei stor rolle i opplæringa og oppsedinga. Eit afrikansk ordtak seier ”Det trengs ei heil grend for å oppdra et barn” (Bø og Schiefloe 2007:22). I Noreg har me ein sterk respekt for privatlivet, og det skal mykje til for å blanda seg inn i korleis andre oppsedar borna sine. Samstundes viser samfunnsforsking og nettverksteori, som me skal sjå utover i oppgåva, at foreldre i mange tilfelle er usikre på korleis dei best kan oppseda borna sine, og at mange ikkje maktar oppsedingsoppgåva åleine (jamfør til dømes Domsgen 2007).en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.titleForeldra sine støttespelarar i trusopplæringa : nettverket rundt den døypte i ljos av sosiologisk nettverksteorien_US
dc.title.alternativeChristian Parenting help : supporting the Christened in the light of the sociological networken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en_US
dc.subject.nsiTrosopplæringen_US
dc.subject.nsiForeldreen_US
dc.subject.nsiDåpsopplæringen_US
dc.subject.nsiSosiologien_US
dc.source.pagenumber88en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record