Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVatne, Kristian Nesbu
dc.date.accessioned2012-03-27T08:10:06Z
dc.date.available2012-03-27T08:10:06Z
dc.date.issued2012-03-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160924
dc.description.abstractTradisjonelt blir ofte Lausannebevegelsen drøftet opp mot KV på grunn av deres ulike syn på misjon. Men siden dette blir å gå en opptråkket sti og det faktum at KV’s Commission on World Mission and Evangelism (CWME) ikke arrangerte en egen konferanse i 2010, vil jeg ikke begi meg ut på dette. En annen mulighet ville vært å sammenliknet Edinburgh 2010 med Cape Town 2010, men da Roar G. Fotland allerede har sammenliknet misjonsdokumentet Et felles kall fra Edinburgh 2010 med Cape Town-erklæringen, ville dette ikke blitt et nybrottsarbeid. En tredje vei, og den jeg har valgt, er å sammenlikne Misjonsorganisasjonsbevegelsen med Lausannebevegelsen. Begge to er plassert i den evangelikale delen av den internasjonalt misjonsbevegelsen, men jeg tror likevel at det kan være fruktbart å sammenlikne disse to. For det første fordi dette ikke er gjort før. For andre så kan det være interessant å finne ut hvorfor to tilsynelatende like bevegelser arrangerer hver sin konferanse. En kan stille seg spørsmålet om Misjonsorganisasjonsbevegelsen er for liten og for lite konstituert til å kunne sammenliknes med Lausannebevegelsen som i motsetning er en stor organisasjon som har eksistert siden 1974. Til dette kan det sies at Tokyo 2010 blir av de fleste nevnt som en av de store misjonskonferansene i 2010. Samtidig ble det i 2005 opprettet et nettverk for aktører som regner seg tilhørende Misjonsorganisasjonsbevegelsen. Dette vitner om en tydeligere konstituering enn tidligere. Derfor ser jeg det som mulig og aktuelt at jeg i dette avhandlingsarbeidet sammenlikner disse to bevegelsene og spør; Hvordan forstår Misjonsorganisasjonsbevegelsen og Lausannebevegelsen misjon, og hvordan tenker de om misjonsstrategi? Hvordan kan så disse posisjonene vurderes ut fra et misjonsteologisk perspektiv?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectMisjonsstrategierno_NO
dc.subjectMisjonno_NO
dc.subjectLausannebevegelsenno_NO
dc.subjectMisjonsorganisasjonsbevegelsenno_NO
dc.titleSmal eller bred misjon : en komparativ misjonsteologisk analyse og vurdering av misjonsforståelsen og misjonsstrategien i Misjonsorganisasjonsbevegelsen og Lausannebevegelsenno_NO
dc.title.alternativeNarrow or broad mission : a comparative missiological analysis and consideration of the understanding and strategy of mission in the Frontier Mission Movement and the Lausanne Movementno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.source.pagenumber58no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel