Show simple item record

dc.contributor.authorBakkevold, Maia Andreassen
dc.date.accessioned2009-12-22T09:15:23Z
dc.date.issued2009-12-22T09:15:23Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160920
dc.description.abstractEr det i det hele tatt grunnlag for å se gudstjeneste og sjelesorg i et felles lys, for hva har egentlig sjelesorg med gudstjenesten å gjøre? Jeg vil i min avhandling søke å se på høymessens begrunnelse og oppbygging av denne i et sjelesørgerisk perspektiv. Lite er skrevet om sammenhengen mellom gudstjeneste og liturgi- og sjelesorg. Jeg vil derfor innledningsvis gi et historisk blikk på sjelesorg for å gi en innfallsvinkel til å etablere et sjelesørgerisk perspektiv på gudstjenesten. Dette perspektivet skal senere brukes i en drøfting av det foreslåtte liturgiforslaget fra Nemnd for Gudstjenesteliv (NFG vil bli presentert senere). I denne delen vil jeg særlig diskutere Martin Modéus’ teorier, fordi disse har hatt stor betydning for gudstjenestereformen, men vil også trekke inn noen andre ”moderne” tenkere.en
dc.format.extent410909 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectGudstjenesteren
dc.subjectLiturgiforslagen
dc.subjectSjelesorgen
dc.titleGudstjeneste og sjelesorg : gudstjenesten sett i et sjelesørgerisk perspektiv - en drøfting av forslaget til ny ordning for hovedgudstjeneste i Den norske kirkeen
dc.typeSpesialavhandlingno
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record