• Velsignelsens betydning og funksjon i Jakobs fortellingen 

      Lyngseth, Marie Elisabeth (Spesialavhandling, 2013-05-23)
      Abrahams velsignelse blir virkelighet når Israels folk inntar landet patriarkene og deres etterkommere ble lovet. Men Gud slutter ikke å velsigne der. Han vil fortsatt velsigne folket han har utvalgt. Fortellingen om ...