• Kritisk tenkning i lærebøker for religion og etikk 

      Eidsvåg, Vegard (Master thesis, 2023)
      Denne masteravhandlingen i religions- og etikkdidaktikk har tatt utgangspunkt i problemstillingen: I hvor stor grad, og hvilke former for kritisk tenkning legger lærebøker for faget Religion og Etikk til rette for gjennom ...