• Barnevernsforeldres hjelpebehov fra advokaters perspektiv 

      Dimmock, Tove Marie (Master thesis, 2021)
      Masteroppgaven er skrevet med utgangspunkt i å finne ny kunnskap om hvordan foreldre erfarer den ufrivillige omsorgsovertagelsesprosessen de går igjennom, og hvem som hjelper dem gjennom prosessen. Denne nye kunnskapen ...