Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWenell, Hanna Elina
dc.date.accessioned2023-10-16T14:57:31Z
dc.date.available2023-10-16T14:57:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096804
dc.description.abstractI dag kommer ungdomsskoleelever fra hele landet for delta på Demokratilæring på Utøya og lære om terrorangrepet 22. juli 2011. I denne studien undersøker jeg læreres tanker rundt å ta med elevene sine på ekskursjon til Utøya, med utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan bruker lærere ekskursjon til Utøya som en del av undervisningen om demokrati og medborgerskap?». For å svare på problemstillingen har jeg formulert forskningsspørsmål som ser på 1) Lærernes egen motivasjon for ekskursjon til Utøya, 2) Forberede og kommunisere med elevene, 3) Hvordan lærerne ser på sin egen rolle, og 4) Tematikken fra Utøya til klasserommet. Problemstillingen besvares gjennom kvalitative data i form av semistrukturerte dybdeintervjuer og deltakende observasjoner hvor jeg har skygget lærerne som deltok på 3-dagerssamlinge på Utøya høsten 2021. Jeg har samlet inn datamaterialet ved å intervjue tre lærere, både før og etter ekskursjonen til Utøya, samt følge lærerne på 3-dagerssamlingen på Utøya. Studien bygger på teoretiske og empiriske bidrag om demokrati og medborgerskap, kontroversielle temaer og 22. juli, samt et utvalg læringsteorier. Funnene i studien viser at lærerne er positive og motiverte for ekskursjoner, og synes det i liten grad er utfordrende, og ser heller muligheter enn utfordringer. Lærerne legger stor vekt på det sosiale aspektet ved ekskursjoner, både elevene seg imellom, og mellom lærer og elev. Egen lærerøkt om kontroversielle temaer og tid for erfaringsutveksling og samtaler, opplevde alle lærerne som svært positivt. Utplukking av elevene som fikk mulighet til å delta på 3-dagerssamligen på Utøya, syntes alle lærerne gikk smertefritt, enten det var ved en søkeprosess, eller om læreren håndplukket elevene fra sin egen klasse. Den faglige forberedelsen var ulik blant de ulike lærerne, og noe de reflekterte rundt. Videre betraktet lærerne sin egen rolle under ekskursjonen på Utøya, og alle lærerne ønsket å være støttende ovenfor elevene sine, men et ulikt syn på hvorvidt de viser følelser foran elevene, eksempelvis i Hegnhuset. Lærerne hadde også flere tanker og refleksjoner rundt tematikken som var sentral på Utøya; 22. juli, kontroversielle temaer og demokrati og medborgerskap, og uttrykker at det er viktige temaer, og undervisning om 22. juli, og noe de heller ikke er redde å undervise om. Fredrik, en av intervjudeltakerne, kom med en avsluttende refleksjon over en oppdagelse han gjorde med elevene etter tre dager på Utøya: «Ja, man blir påminnet noe om at elever egentlig er ganske engasjerte folk, da, det kan vi glemme litt i hverdagen, [...]».en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectUtøyaen_US
dc.subjectekskursjoneren_US
dc.subjectdemokratisk medborgerskapen_US
dc.titleEkskursjoner til Utøya : en kvalitativ studie med lærere om bruk av ekskursjoner til Utøya som en del av undervisningen om demokrati og medborgerskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber79en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel