Show simple item record

dc.contributor.authorKjærvoll-Birkedal, Solfrid
dc.date.accessioned2023-10-13T12:19:56Z
dc.date.available2023-10-13T12:19:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096442
dc.description.abstractBakgrunn: Konflikt og konflikthåndtering på arbeidsplassen er tema som det tilsynelatende er mye litteratur om, og som har stort fokus i bedrifter og blant ledere. Det er langt færre funn på temaer som omhandler de berørte partene subjektivt, og kanskje også trosmessig i en slik konflikterfaring. Hvordan er den berørtes narrativ i konflikterfaringen, både midt oppi konflikten og i retroperspektiv? Hvordan preger disse erfaringene den berørte, eventuelt også i møte med ny arbeidsgiver eller i den private sfære? Bakgrunn for oppgaven er å sette søkelys på menneskers arbeidsrelaterte konflikterfaring, for å belyse den enkeltes erfaring, med hensikt om å kunne gi innspill til konstruktiv konflikthåndtering. Problemstilling: «Hvordan preges tidligere kirkeansatte av opplevd konflikt på arbeidsplassen?» Metode: Denne masteroppgaven er en kvalitativ forskning som baserer seg på kvalitativ metode og semistrukturerte en-til-en intervjuer med seks informanter som har egenerfaring med opplevd konflikt på tidligere arbeidsplass. Blant informantene er det utdannelsesmessig bredde og aldersmessig spenn, og arbeidsoppgavene/stillingstitlene varierte i omfang. Samtlige informanter har fortalt om deres erfaring fra forhenværende kirkelige arbeidsrelasjon i et retroperspektiv. Stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) anvendes som analysemetode i oppgaven. Studien har en fenomenologisk tilnærming til opplevd konflikt på arbeidsplassen. Gjennom bruk av teori og empiri er oppgaven gitt et abduktivt preg. Teori: I tråd med den diakonfaglige vektlegging av tverrfaglig karakter (VID, 2018, s. 3), er det teoretiske tilfanget i denne oppgaven hentet fra diakonivitenskapelige, teologiske, sosiokulturelle, helse- og sosialfaglige perspektiver. Dette for å tilstrebe innsikt og ferdigheter knyttet til utøvelsen av kirkens diakonale oppdrag i menighet så vel som i samfunn (VID, 2018, s. 3), samt åpne et dialogisk rom for nye perspektiver i diakonal praksis. Konklusjoner: Opplevd konflikt på arbeidsplassen preger og påvirker menneskets selvforståelse, livsanskuelse og relasjoner, under så vel som etter konflikterfaringene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkonflikthåndteringen_US
dc.subjectkirkenen_US
dc.subjectArbeidskonflikteren_US
dc.titleLivet etterpå… : en kvalitativ studie av tidligere kirkeansattes refleksjoner omkring konflikt på arbeidsplassenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber116en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record