Show simple item record

dc.contributor.authorWirak, Øystein
dc.date.accessioned2023-08-02T12:44:37Z
dc.date.available2023-08-02T12:44:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082345
dc.description.abstractSkolen er en opplæringsarena for demokrati, demokratisk samtale og demokratisk væremåte. Gjennom skolegangen skal elevene ha muligheten til å selv medvirke i skolens demokratiske prosesser samt at elevene skal utvikle kjennskap til hvordan ulike demokratiske prosesser foregår. Inspirert av implementeringen av ny læreplan og tidligere forskning på elevråd og elevmedvirkning, er temaet for denne oppgaven hvordan elevmedvirkning kan aktualiseres i skolen. Formålet med denne oppgaven har vært å vise hvordan Nyskolen gjennomfører elevdemokrati og elevmedvirkning. Studien er en casestudie som tar utgangspunkt i et teoretisk rammeverk om demokrati, demokratisk medborgerskap, elevråd og elevmedvirkning, samt observasjoner ved Nyskolen med tilhørende feltsamtale og analyse av ulike dokumenter knyttet til skolen. Observasjonene ble gjennomført på skolens saksmøte, barneskolemøte, ungdomsskolemøte og elevrådsmøte. Hovedfunnene viser at elevdemokrati og elevmedvirkning ikke er det samme, men ved å aktivt praktisere et utvidet elevdemokrati, vil også det påvirke hvordan elevmedvirkning kommer til syne i skolens videre arbeid. Studien viser videre at ved å ha saker i elevdemokratiet som oppfattes som seriøse og ved at man behandler alle tilknyttet skolen med respekt, så vil elevene lettere føle på en trygghet som gjør at man lettere kan ta opp ulike ting som plager en. Studien viser så at for at elevene skal få en god erfaring med demokrati, så er de nødt til å selv medvirke i skolens beslutninger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectdemokratien_US
dc.subjectdemokratisk medborgerskapen_US
dc.subjectskolenen_US
dc.title«Hør på meg nå!» : en casebasert studie om elevers mulighet til demokratisk medvirkning i skolehverdagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber87en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record