Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlstad, Gunhild Tomter
dc.contributor.authorHegstad, Harald
dc.date.accessioned2023-02-13T14:53:11Z
dc.date.available2023-02-13T14:53:11Z
dc.date.created2022-11-15T09:06:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPrismet. 2022, 73 (3), 153-169.en_US
dc.identifier.issn0032-8847
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3050496
dc.description.abstractArtikkelen tar utgangspunkt i Trosopplæringsutvalgets evalueringsrapport fra 2021 som peker på behovet for en revidert grunnlagstenkning for Den norske kirkes pedagogiske virksomhet. Vi har valgt tre perspektiv for å belyse hvordan en mer helhetlig orientering mot virksomheten kan forstås. Det første perspektivet betrakter det pedagogiske oppdraget som én dimensjon ved kirkens flere oppdrag og peker på de ulike dimensjonenes forhold til hverandre og til helheten i kirkens oppdrag. Det andre perspektivet plasserer kirkens pedagogiske virksomhet som ikke-formell utdanning med elementer av formelle og uformelle pedagogiske aktiviteter og situasjoner. Ikke-formell utdanning innebærer også en sterkere vektlegging av livslang læring og et bredere kompetansesyn. Det tredje perspektivet handler om det pedagogiske formålet, der kvalifisering, sosialisering og subjektivering forstås som ulike formålsdomener ved utdanning. Samlet sett inviterer de tre perspektivene på kirkens oppdrag, utdanningens formål og utdanningskontekst til en bred forståelse av Den norske kirkes pedagogiske virksomhet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://journals.uio.no/prismet/article/download/9908/8281/35429
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleHelhet, integrering og sammenheng i Den norske kirkes pedagogiske virksomhet - et bidrag til teologisk og pedagogisk grunnlagstenkningen_US
dc.title.alternativeHelhet, integrering og sammenheng i Den norske kirkes pedagogiske virksomhet - et bidrag til teologisk og pedagogisk grunnlagstenkningen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber153-169en_US
dc.source.volume73en_US
dc.source.journalPrismeten_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.cristin2073957
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal