Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Mariann B.
dc.date.accessioned2022-11-03T12:05:00Z
dc.date.available2022-11-03T12:05:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029873
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg tatt for meg problemstillingen: Kan Juva bli sett på som en frelserskikkelse? I arbeidet med denne problemstillingen har jeg benyttet meg av nærlesing som litterær teori og religionsfenomenologi som metode. Nærmere bestemt teorien om de syv dimensjonene til Ninian Smart. Med utgangspunkt i de syv dimensjonene har jeg formulert noen forskningsspørsmål: Hvordan er læren til folket i Náklav? Hvordan påvirker læren Juva? Hvordan virker den monarkiske strukturen inn på Juva? Hvilke myter finnes i teksten?Hvilken betydning har mytene for Juva? De har alle vært med på å konkludere med at Juva kan bli sett på som en frelserskikkelse. Hun får selv frelse fra sin skyldfølelse, hun ønsker å frelse folket fra lidelsene som ulvesjuka fører til, og hun ønsker å frelse folket fra uvitenheten som er opprettholdt av folk i maktposisjoner. Juva utsettes for fristelser og prøvelser, men ved bruk av et mantra opprettholder hun fokus og styrke. I følge Juva er gudelæren som rår i Náklav er polyteistisk og basert på overtro og falsk spådom. Hennes gudelære og mangel på religiøs tro blir utfordret, spesielt gjennom samtaler med ulike karakterer. Det hun hører blir bekreftet av hendelser som igjen fører til at hun velger å utforske, og endrer sin barnelære. Dette skjer gjennom at mytene hun trodde bare var eventyr viser seg å være bærere av sannhet. Hele forvandlingen fra jeger til frelser kan sies å bli både igangsatt og opprettholdt av det faktum at hun er den rette arvingen til lederrollen i Seidalaug. Gjennom Gríf, som er guden Vitnir, blir hun åpnet for Evna, og med det kan hun sanse både ulv, Gríf og de varige. Endelig med kunnskap om sannheten og som leder av Seidalaug og med blir det mulig for henne å nå ut til andre blodlesere som er åpne for Evna. Jeg har funnet ut at jeg vil anbefale Jernulven kun til de sterkeste elevene for å forske på religion i populærkultur, men ser det som fruktbart å ta utgangspunkt i de syv dimensjonene som metode for alle på ungdomstrinnet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfantasyen_US
dc.subjectungdomslitteraturen_US
dc.subjectPettersen, Sirien_US
dc.subjectlitterær analyseen_US
dc.subjectpopulærkulturen_US
dc.titleFra jeger til frelser : et religionsfenomenologisk blikk på Juva Sannseyr som frelserskikkelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en_US
dc.source.pagenumber56en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record