Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyrland, Amalie Kristine Rønningsland
dc.date.accessioned2022-08-09T12:40:28Z
dc.date.available2022-08-09T12:40:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010835
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker tilrettelegging for dybdelæring i K-RLE- lærebøker. Problemstillingen for studien er: Hvordan legges det til rette for dybdelæring i en utvalgt lærebok fra ungdomsskolen med innføringen av LK20 og i hvilken grad er læreverket endret fra tidligere utgave? Med innføringen av LK20, kom også begrepet dybdelæring inn i den norske læreplanen. Dybdelæring er en sentral del av den nye læreplanen og dermed bør det bli lagt til rette for at elevene oppnår dybdelæring også ved hjelp av lærebøkene som finnes i skolen. Datamaterialet mitt består av kapittelet om islam i Horisonter 8 og Horisonter 8- 10 begge utgitt av Gyldendal. Horisonter 8- 10 er en revidert versjon av de tidligere Horisonter- bøkene og er tilpasset til LK20. Denne læreboka er heldigital i motsetning til Horisonter 8 som er i papirform. Datamaterialet er analysert gjennom en kvalitativ innholdsanalyse med teoridrevene koder. Disse teoridrevene kodene er hentet fra studiens teoretiske rammeverk. Det teoretiske rammeverket tar for seg læring, religionsdidaktikk, dybdelæring, overflatelæring, Blooms taksonomi og læreplanverket. Studien tar kun for seg elevoppgavene og innholdet i kapittelet om islam i begge lærebøkene. Hovedfunnene i denne studien er at dybdelæring er noe som alltid har vært i den norske skolen, selv om det ikke alltid har vært fokus på det. Dette resultatet kommer frem da det er minimalt med endringer i både elevoppgaver og innholdet fra Horisonter 8 til Horisonter 8-10. Den største endringen som har skjedd er at Horisonter 8-10 trekker frem og presenterer flere dagsaktuelle temaer enn hva Horisonter 8 gjorde. Det er også noen flere oppgaver i Horisonter 8- 10 som legger mer til rette for dybdelæring, men det finnes allikevel oppgaver i Horisonter 8 som gjør det samme. Innholdet i begge lærebøkene er også nokså like. Dermed er konklusjonen av denne studien at dybdelæring har alltid vært i den norske skolen og at Horisonter 8- 10 legger noe mer til rette for dybdelæring enn hva Horisonter 8 gjorde.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectKRLEen_US
dc.subjectlærebøkeren_US
dc.subjectdybdelæringen_US
dc.subjectKRLE-faget
dc.titleDybdelæring i K- RLE- lærebøker : hvordan tilrettelegges det for dybdelæring i to ulike lærebøker i K-RLE?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber76en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel