Show simple item record

dc.contributor.authorRustemi, Arisa
dc.date.accessioned2022-08-09T11:35:14Z
dc.date.available2022-08-09T11:35:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010810
dc.description.abstractDenne avhandlingen undersøker jeg hvordan elever blir påvirket av lærer-elev relasjoner og hvordan deres læringsmiljø og faglige prestasjoner blir påvirket. Oppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan påvirker elevenes relasjoner til lærere deres læringsmiljø og faglige prestasjoner? Formålet med oppgaven er å få kunnskap om elevene blir påvirket av relasjoner i skolen og dets betydning for deres læringsmiljø, læringsutbytte og fremtidsutsikter, og hva elevene utrykker de har behov for. I teorikapitlet redegjør jeg for teori litteratur om gode lærer-elev relasjoner, skolearbeid, vurderinger og framtidsorientering. Denne oppgaven baserer seg på fire semistrukturerte intervjuer med gutter som gikk siste året på videregående skole. Elevene gikk på ulike skoler i Oslo. Det ble blant annet snakket om elevenes erfaringer med gode og mindre gode lærer-elev relasjoner, hvordan lærere kunne påvirke faglige utviklingen og hvordan deres skoleprestasjoner kunne påvirke fremtidsutsiktene. Elevene blir påvirket av lærer-elev relasjon og at det har betydning for deres skoleprestasjoner Det kom fram at elevene hadde behov for å bli sett av lærere, og læreres observasjoner hadde betydning på elevenes innsats i skolen og motivasjon til skolearbeidet. Elevene var ansvarlige for å gjøre det de skal, men at lærere trenger å tydeliggjøre hva elevene skal lære og hva som skal vektlegges til vurderinger. Forventingene som ikke var tydelige førte til at elevene kunne kjenne på stress. Det var sammenheng mellom karakterene de fikk på VGS, programfagene de valgte og hva de skulle studere etter VGS. Alle elevene var tydelige på at de skulle studere etter VGS. Deres skoleprestasjoner som karakterene de fikk på videregående skole, var avgjørende for om de kom inn på studier de hadde planer om å søke seg inn på.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectvideregående skoleen_US
dc.subjectlæringsmiljøen_US
dc.titleForholdet mellom lærer-elev relasjoner og prestasjoner : en kvalitativ undersøkelse av gutter på videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber83en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record