Show simple item record

dc.contributor.authorSolheim, Marianne
dc.date.accessioned2022-08-08T08:16:13Z
dc.date.available2022-08-08T08:16:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010534
dc.description.abstractDenne avhandlingen har undervisning for de minste barna (3-5 år) i en kirkelig kontekst som tema. Dette er en teoretisk oppgave som gjør bruk av dokumentanalyse for å se på to læreverk (Gudsrikeleiken og Sprell Levende) rettet mot de minste barna. Dette er to læreverk som står i to ulike tradisjoner, men som blir mye brukt i trosopplæring i Den norske kirke. Jeg har sett på læreverkene ut ifra to perspektiver; læringssyn og synet på barnet som teologisk subjekt. Hovedteoriperspektivene innen læringssyn finner jeg hos Geir Afdal (2013). Teorien rundt barnet som teologisk subjekt henter jeg fra flere steder, men i hovedsak fra Sturla Stålsett (2018), Elisabeth Tveito Johnsen (2014) og Sturla Sagberg (2008). Studiens hovedfunn viser at det er sammenheng mellom læringssyn og syn på barnet som teologisk subjekt som kommer til uttrykk i tekstene jeg analyserer. Derimot finner jeg diskrepans mellom lærerveiledningen til Sprell Levende sin intensjon og hvordan selve undervisningsopplegget er presentert og kan forstås. Denne diskrepansen finner jeg både innen læringssyn og synet på barnet som teologisk subjekt. I drøftingskapittelet argumenterer jeg for at en bevissthet rundt det barneteologiske dilemmaet kan bidra til at trosopplæreren finner sin rolle, og gjennom det legge opp undervisning som gir barnet mulighet til å produsere teologi og reflektere teologisk. Det er en utfordring, og kanskje særlig i møte med de minste barna, å lære av barnets tro på den ene siden og på den andre siden rettlede barnet i tilegnelsen og utvikling av barnets egen tro. En bevisstgjøring av dette dilemmaet, tror jeg vil åpne opp for både «leik og sprell», men også spennende dialoger i møte med de minste barna og kirkelig undervisning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkirkelig undervisningen_US
dc.subjectTrosopplæringen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.titleLeik og Sprell : en studie av læringssyn og synet på barnet som teologisk subjekt i kirkelig undervisningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber41en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record