Show simple item record

dc.contributor.authorGusland, Benedicte
dc.date.accessioned2022-03-08T13:13:51Z
dc.date.available2022-03-08T13:13:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983805
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på hvordan et individs gudsrelasjon påvirkes av relasjonen til foreldre og andre. Problemstillingene er: Hvordan forstå sammenhengen mellom Astrids forhold til foreldrene sine og forholdet til Gud? Hvilke faktorer fremtrer som sentrale for dannelsen av Astrids gudsrepresentasjon gjennom en teoretisk og kvalitativ undersøkelse av Astrids fortelling? Oppgaven benytter en kvalitativ metode. Det redegjøres for objektrelasjonsteori og tilknytningsteori og hvordan disse teoriene i religionspsykologien brukes for å se på gudsrelasjonen. Selve analysen av fortellingen tar utgangspunkt i systematisk tekstkondensering, slik den er fremstilt av Kirsti Malterud. Astrids fortelling er en case hentet fra Erling Birkedals prosjekt Religiøsitet fra barn til voksen. Videre drøftes denne casen i lys av objektrelasjonsteori og tilknytningsteori. Oppgavens konklusjon er at det er to hendelser i Astrids liv som har påvirket henne og hennes tilknytning til andre i stor grad: foreldrenes skilsmisse, og brudd med menigheten hvor hun var medlem i oppveksten. Astrid har utviklet en utrygg tilknytningsform på bakgrunn av sine opplevelser i barndommen og sin relasjon til foreldrene, og gudsrepresentasjonen fungerer som et erstatningsobjekt for manglende trygg tilknytning. Astrids gudsforhold kan forstås i lys av kompensasjonshypotesen. Gudsrepresentasjonen har fått form som en kontrast til hennes foreldre. Astrids erfaringer i menighet som tenåring har også vært viktige under dannelsen av gudsrepresentasjonen. Astrid beskriver Gud som en venn, og tilknytningen til denne objektrelasjonen står i kontrast til Astrids tilknytning til andre objekt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectgudsbildeen_US
dc.subjectGudsrelasjonen_US
dc.subjectReligionspsykologien_US
dc.titleTilknytning til foreldre og dannelsen av gudsbilde i lys av objektrelasjonsteori og tilknytningsteori - Et case-studie : en teoretisk belysning av sammenhengen mellom forholdet til foreldre og gudsbilde og den religiøse identiteten hos intervjuobjektet Astriden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber60en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record