Show simple item record

dc.contributor.authorWennesland, Sigurd Navrestad
dc.date.accessioned2022-03-08T13:01:23Z
dc.date.available2022-03-08T13:01:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983798
dc.description.abstractI denne avhandlingen skal jeg sammenligne ung-jord-kreasjonisme og det man gjerne kaller konspiratorisk tankegang eller konspirasjonstenkning. Begge disse gruppene står ofte i opposisjon til etablerte kunnskapskilder inne det gitte temaet som diskuteres. På grunnlag av dette er det ikke unaturlig å trekke en parallell mellom dem. Derfor blir problemstillingen i denne avhandlingen: «Hva er forholdet mellom ung-jord-kreasjonisme og konspirasjonsteorier?» For å svare på denne problemstillingen presenterer jeg hva kreasjonisme er og hva som kan anses som sentrale standpunkt blant ung-jord-kreasjonister. For å danne et teoretisk grunnlag for sammenligningen vil jeg gjennomgå hva forskningen på konspirasjonsteorier betrakter som noen sentrale kjennetegn på konspirasjonsteorier og konspiratorisk tankegang. Da det er forholdsvis lite forskning på kreasjonisme vil sammenligningen skje ved at jeg ser på sentrale kjennetegn på tankegangen som forutsettes i konspirasjonsteorier og ser om tankegangen som ligger bak sentrale påstander inne ung-jord-kreasjonisme kan forstås inn i dette rammeverket. Funnene jeg har gjort i denne sammenligningen tyder på at det er stor grad av likhetstrekk mellom de to gruppene på samtlige av de kjennetegnene jeg vurdere ut fra. Omfanget, stilen og begrunnelsene for sentrale holdepunkt innen ung-jord-kreasjonisme passer godt inn i det man betrakter som sentrale kjennetegn på konspirasjonstenkning. Bare et av de seks kjennetegnene skiller seg ut på nevneverdig vis. Tankegangen som ligger bak ung-jord-kreasjonisme og konspirasjonsteorier vil kunne betraktes som grunnleggende sett allmennmenneskelige, men har en betydelig mye høyere intensitetsgrad enn det som vil anses som normalt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkreasjonismeen_US
dc.subjectkonspirasjonsteorieren_US
dc.titleHva er forholdet mellom kreasjonisme og konspirasjonsteorier : en analyse av sentrale likheter og forskjeller mellom kreasjonisme og konspiratorisk tankegangen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber120en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record