Show simple item record

dc.contributor.authorFørre, Hilde Sjo
dc.date.accessioned2015-07-28T07:01:27Z
dc.date.available2015-07-28T07:01:27Z
dc.date.issued2015-07-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293692
dc.description.abstractDenne avhandlingen har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan fremstiller en gruppe Jehovas vitner sin tro og praksis? Og hvordan samsvarer dette med fremstillingen i en læreboktekst? For å finne svaret på problemstillingen, har to kvalitative metoder blitt tatt i bruk. Jeg har utført et fokusgruppeintervju med fire Jehovas vitner, samt en lærebokanalyse av en læreboktekst. Studien har derimot hovedvekten på problemstillingens første del, med fokus på hva som er fremtredende i informantenes beskrivelser av sin tro og praksis. Hensikten med oppgaven er å få dypere innsikt i hvordan fire Jehovas vitner fremstiller sin tro og praksis og hvordan én læreboktekst kan sies å gå overens med fremstillingen de gir. Videre er oppgavens teoretiske perspektiv knyttet til Robert Jacksons tredelte matrise, en matrise som utforsker forholdet mellom religionsfremstilling på et individ-, gruppe- og tradisjonsnivå, og et praksis- og individorientert perspektiv på religion. Et gjennomgående trekk under fokusgruppeintervjuet var at informantene virket veldig enige og samstemte i sine fremstillinger av tro og praksis. Samtidig viser studien at de også nyanserer og supplerer hverandre. Det kommer frem at informantene fremstiller tro og praksis som en livsstil og at de opplever tro og praksis som del av et trossamfunn som både erfares enhetlig og mangfoldig på en gang. De synes å ha et sterkt forhold til hele trossamfunnet som størrelse. Dette gjør at informantene setter tro og praksis både i relasjon til hverdagslivet og individuelle tros- og praksiserfaringer, og i en tett relasjon til trossamfunnet som institusjon og dets felles læresetninger og dogmer. Videre kommer det frem at lærebokens beskrivelser av trossamfunnet for det meste befinner seg på et tradisjonsnivå. Det synes også å være et godt samsvar mellom fremstillingene informantene gir av deres tro og praksis og den lærebokteksten gir. Dette er fordi det i stor grad brukes et fellesspråk og fordi det hos informantene ser ut til å være et sterkt forhold mellom tro og praksis på et individnivå og på et tradisjonsnivå. Informantene supplerer derimot lærebokteksten på noen områder, samt at skillet lærebokteksten gjør mellom livsførsel og religiøs praksis, synes å gå i mot informantenes fremstillinger av tro og praksis som livsstil.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectJehovas vitnernb_NO
dc.subjecttronb_NO
dc.titleÅ være et Jehovas vitne. En kvalitativ studie av Jehovas vitners tro og praksisnb_NO
dc.title.alternativeBeing a Jehovah's Witness. A qualitative study of Jehovah's Witnesses faith and practicesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumberIV, 68 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record